Kennis delen over psychosociale zorg leidt tot nieuwe inzichten

Middels psychosociaal en gedragswetenschappelijk onderzoek krijgen we meer inzicht in het psychologisch en sociaal functioneren van volwassenen en kinderen die brandwonden oplopen. Dit leidt tot nieuwe inzichten met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van psychosociale problemen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitwisselen van kennis tussen professionals. Met dat doel werd op 27 november…