Vandaag vieren wij feest, want de Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg (NVBZ) viert haar 45-jarig jubileum. Al sinds 1974 zetten toegewijde professionals vanuit allerlei expertises zich iedere dag weer vol passie in om de brandwondenzorg in Nederland te verbeteren. En wat is er veel bereikt!

Was je 45 jaar geleden nog ten dode opgeschreven als je ernstige brandwonden opliep, tegenwoordig overleeft bijna iedereen uitgebreide tweede- en derdegraads brandwonden. Sterker nog: de Nederlandse brandwondenzorg wordt gezien als een van de beste ter wereld. Zo mochten we in 2016 de erkenning voor de Europese kwaliteitsstandaard voor goede brandwondenzorg ontvangen van de European Burns Association. Deze prestatie is te danken aan de bundeling van kennis en expertise in de drie brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) en de tomeloze inzet van brandwondenartsen, verpleegkundigen, (plastisch) chirurgen, anesthesiologen, intensivisten, microbiologen, kinderartsen, geriaters, psychiaters, psychologen, revalidatieartsen, orthopedagogen, fysio- en ergotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers en onderzoekers.
Door goed samen te werken hebben we grote stappen voorwaarts kunnen zetten. Want samen word je beter. Vanuit drie brandwondencentra werken getrainde professionals multidisciplinair samen om dagelijks brandwondenpatiënten op de best mogelijke wijze te genezen en te re-integreren in de maatschappij.

Nieuwe kennis maakt de brandwondenzorg beter
Het doen van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke taak voor de Nederlandse Brandwondenzorg. En ook op dit vlak hebben we een unieke positie in de wereld weten te bemachtigen. We werken samen met topwetenschappers van binnen en buiten de drie Nederlandse brandwondencentra. Nieuwe kennis helpt ons de brandwondenzorg steeds verder te optimaliseren. Denk aan onderzoeken gericht op de vermindering van littekenvorming tijdens de genezing. Op die manier hopen wij ooit de droom waar te maken: brandwonden genezen zonder littekens. Maar brandwondenonderzoek kent meer richtingen. Er is preklinisch, klinisch, psychosociaal en epidemiologisch onderzoek. Ze streven uiteindelijk allemaal datzelfde doel na: de kwaliteit van leven van brandwondenpatiënten tot het hoogste niveau brengen.

Samen met de patiënt
Samen staat ook voor samen met de patiënt. De patiënt staat immers – en terecht – meer centraal. Zoveel mogelijk nemen we samen beslissingen. Zo zijn we nu bezig met het ontwikkelen van een nazorgportal. Een eHealth die de patiënt in staat stelt om, tijdens het nazorgtraject, middels een app en website zijn persoonlijke omstandigheden en behandeldoelen en -wensen in kaart te brengen en te combineren met een algoritme die de behandelkeuzes en resultaten laat zien van een grote groep eerdere patiënten. Van deze en andere innovaties wordt de patiënt beter van. Maar wij ook. Samen gaan wij al 45 jaar voor beter. Met resultaat. Daar mogen we trots op zijn!

 

Wie is de Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg (NVBZ)?
De Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg is er voor alle zorgprofessionals die zich in Nederland en België bezighouden met de bestudering en specifieke behandeling van brandwonden. De vereniging heeft als doel het contact en de kennis van deze professionals te bevorderen door middel van het organiseren van vergaderingen, publicaties en het onderhouden van contacten met verwante verenigingen in binnen- en buitenland.