“Particulieren en huisartsen herkennen symptomen koolmonoxidevergiftiging niet”

Beverwijk, 5 februari 2018 – ”Koolmonoxide is een serieus probleem, maar krijgt in de samenleving nog steeds onvoldoende aandacht. Als we met elkaar de signalen eerder herkennen en actie ondernemen kunnen slachtoffers en zelfs doden worden voorkomen”, vertelt René Stumpel, forensisch arts en directeur Publieke gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek. Uit alle verhalen die we tegenkomen blijkt dat de CO-slachtoffers vrijwel allemaal al langer last hadden van de symptomen van een CO-vergiftiging. Maar omdat de symptomen zo op griep lijken en de incidenten vaak rondom een griepperiode plaatsvinden, herkennen zowel de slachtoffers als artsen een CO-vergiftiging niet. “Onterecht worden de klachten als griepsymptomen afgedaan, met alle gevolgen van dien. Ik maak me er sterk voor dat we met elkaar – publiek en huisartsen – eerder signaleren wanneer er sprake is van een risico op koolmonoxidevergiftiging.” De Brandweer en de Brandwonden Stichting vragen de komende weken met de campagne Stop CO-vergiftiging meer aandacht voor de gevaren van Koolmonoxidevergiftiging en voor het plaatsen van CO-melders.

“In mijn werk als forensisch arts heb ik meerdere sterfgevallen door koolmonoxidevergiftiging meegemaakt. Een forensisch arts herkent een koolmonoxidevergiftiging bij een overledene direct. Eén van die gebeurtenissen heeft een enorme indruk op mij gemaakt: een jonge vrouw die dood gevonden werd onder een stromende douche. Haar lichaam had de typerende roze koolmonoxideverkleuring. In haar kamer troffen wij een notitieboekje aan, waarin zij beschreef welke klachten zij al een tijdje had. Ze was hiervoor bij haar huisarts geweest, maar die wist niet wat het kon zijn. Het bleek later om een koolmonoxidevergiftiging te gaan. Helaas kwam deze conclusie voor haar te laat. Heel triest. En dit verhaal staat zeker niet op zichzelf. Er belanden teveel mensen op de Eerste Hulp, omdat zowel zijzelf als medici de klachten niet tijdig herkennen.” aldus Stumpel. Alleen afgelopen drie maanden al werd er in de media melding gemaakt van 25 koolmonoxideongevallen waarbij meer dan 60 slachtoffers in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en honderden woningen werden ontruimd. Met kennis van de symptomen van koolmonoxidevergiftiging én het plaatsen van een CO-melder is veel leed te voorkomen.

Ken de symptomen
Stumpel: “Het herkennen van een koolmonoxidevergiftiging is lastig, omdat de symptomen lijken op die van griep. Particulieren, maar ook huisartsen leggen daarom niet gemakkelijk het verband met een koolmonoxidevergiftiging. Des te belangrijker dat zowel de patiënt als de huisarts, zeker tijdens de griepperiode, een koolmonoxidevergiftiging altijd in hun achterhoofd houden. Indien er klachten zijn die wijzen op een koolmonoxidevergiftiging zou het goed zijn als de huisarts doorvraagt: zijn er huisgenoten met dezelfde klachten? Heeft u een geiser of CV-ketel in uw woning? Daar voorkomen we slachtoffers mee.”

Griep of gif?
Belangrijk is dat mensen zelf ook de symptomen van een koolmonoxidevergiftiging kunnen herkennen. We hebben het dan over: hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid en versnelde hartslag. Duidelijkheid of het griep of gif is, kan alleen een koolmonoxidemelder brengen. Koolmonoxide kun je zélf niet ruiken of zien. Een koolmonoxidemelder waarschuwt je bij een te hoge hoeveelheid koolmonoxide. Naast het plaatsen van een koolmonoxidemelder is het verstandig om het verbrandingstoestel in huis jaarlijks te laten controleren door een erkend vakman en je huis continu goed te ventileren.

5 februari: start campagne ‘Stop CO-vergiftiging
Vandaag starten Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting de landelijke campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ om mensen te wijzen op de risico’s én bewust te maken van de symptomen van een koolmonoxidevergiftiging. De campagne richt zich op een algemeen publiek, maar focust daarbinnen op ‘risicogroepen’ zoals ouders van jonge kinderen, zwangere vrouwen, jongvolwassenen en senioren. Onderdeel van de campagne is een online kennistest. Het doel van deze test is om de kennis van mensen over symptomen van koolmonoxide te vergroten. Je leert hoe je een koolmonoxidevergiftiging kunt herkennen, voorkomen en wat je moet doen. Bij het invullen van zeven vragen krijg je direct te zien of je antwoord goed of fout is met bijbehorende tips en adviezen. Via sociale media brengen zowel Brandweer Nederland als de Nederlandse Brandwonden Stichting in de campagneweken koolmonoxidevergiftiging breed onder de aandacht om ongevallen te voorkomen. Meer informatie over koolmonoxide en de kennistest is te vinden op www.brandweer.nl/koolmonoxide.

/// EINDE PERSBERICHT ///

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Wilt u meer informatie over de campagne of wilt u René Stumpel – directeur publieke gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek en forensisch geneeskundige – spreken? Neem dan contact op met Christel von Reeken van de Nederlandse Brandwonden Stichting via [email protected] of 06 81 18 59 89. Voor vaktechnische informatie over koolmonoxide kunt u contact opnemen met Jet Vroege van Brandweer Nederland via [email protected] of 06 53 74 43 42.

Over Brandweer Nederland Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen. Wij staan voor alle beroeps- en vrijwillige brandweermensen die zich inzetten voor een brandveilige samenleving. Ons doel: minder branden, minder slachtoffers, minder schade. Brandweer Nederland: samen sterk, samen veilig. U kunt de activiteiten van Brandweer Nederland volgen op de website: www.brandweernederland.nl

Over de Nederlandse Brandwonden Stichting
De Nederlandse Brandwonden Stichting doet er alles aan om brandwonden te voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum te beperken. De organisatie wordt niet gefinancierd door de overheid en is volledig afhankelijk van gevers en vrijwilligers die zich inzetten voor de landelijke collecte. Wij financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en verpleegkundigen met hun opleiding, zetten campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te worden. Hierbij werken wij binnen de organisatie Brandwondenzorg Nederland intensief voor en samen met de drie Nederlandse Brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam). Met elkaar streven we er naar de brandwondenzorg voor de patiënt continu te optimaliseren. Eerste hulp bij brandwonden, ervaringsverhalen van brandwondenslachtoffers en een overzicht van lopend wetenschappelijk onderzoek vind je op Website: www.brandwondenzorg.nl / www.brandwondenstichting.nl

Beeldmateriaal: www.brandwondenstichting.nl/pers Twitter: @BrandwondenNL (info & nieuws) Facebook: BrandwondenStichting

print