Het komt regelmatig voor dat een patiënt met een ernstige vorm van necrotiserende fasciitis wordt opgenomen in een brandwondencentrum. De reden hiervoor is dat deze groep patiënten dezelfde specialistische behandeling en zorg nodig hebben als ernstig verbrande mensen. Deze aandoening verdient de aandacht, want necrotiserende fasciitis wordt regelmatig niet tijdig genoeg herkend. Een snelle diagnose is juist zo ontzettend belangrijk. Iemand met deze verschijnselen moet zo snel mogelijk medische hulp krijgen, omdat de infectie in het ernstigste geval dodelijk zijn. Hoe eerder de behandeling start, hoe beter de vooruitzichten.

Wat is necrotiserende fasciitis?
Necrotiserende fasciitis is een onderhuidse infectie door bacteriën. Het begint vaak bij een plaatselijke verwonding van de huid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het scheren of een muggenbeet. De huidafwijking kan in het begin lijken op wondroos, maar de pijn is vaak veel heviger. De huid is warm en rood, zeer gevoelig bij druk en er is sprake van grotere en kleinere blaren gevuld met vocht. Daarnaast zwelt het geïnfecteerde gebied. De infectie verspreidt zich in de loop van uren tot dagen over het vlies dat om de spieren zit, ook wel ‘de fascie’ genoemd. Deze ontsteking gaat gepaard met ernstige en snelle vernietiging van huid-, spier -en vetweefsel. In de meeste gevallen wordt de infectie veroorzaakt door de Streptococcus Pyogenes. Deze bacterie is in de volksmond bekend onder de naam ‘vleesetende bacterie’.

In het ziekenhuis
Om de infectie te stoppen moet het aangetaste weefsel worden verwijderd tijdens één of meerdere operaties. Wanneer het dode weefsel is verwijderd, blijft een diepe wond over die lijkt op een uitgebreide derdegraads verbranding. Om deze reden worden dergelijke patiënten vaak overgeplaatst naar een brandwondencentrum. In brandwondencentra zijn professionals en faciliteiten aanwezig om de allerbeste zorg te leveren aan iemand met grote wonden als gevolg van deze infectie. Deze wonden worden gesloten met een huidtransplantaat of door het verplaatsen van huid van een ander deel van het lichaam. Helaas houdt iemand die necrotiserende fasciitis doormaakt hier uiteindelijk littekens aan over.

Lichamelijke en psychische schade
Het doormaken van necrotiserende fasciitis veroorzaakt niet alleen lichamelijke schade. Ook psychisch is het een ingrijpende periode, zowel voor de patient als de naasten. De plotselinge opname in een ziekenhuis, operatie(s), pijnlijke verbandwisselingen, onzekerheid en angst voor de toekomst laten hun sporen na.

Een ervaringsdeskundige vertelt: ”Necrotiserende fasciitis overwinnen is een marathon, maar met de juiste zorg, een sterke wil, positiviteit en hulp van naasten haal je de finish. Necrotiserende fasciitis overwinnen doe je samen!”

Vragen? Neemt contact met ons op!
Zorgprofessionals binnen Brandwondenzorg Nederland zetten zich in om meer bekendheid te geven aan deze ernstige aandoening. Ook organiseren wij lotgenotencontact voor mensen die necrotiserende fasciitis hebben doorgemaakt. Wilt u meer weten? Op deze pagina en in deze nieuwe brochure vindt u informatie over deze aandoening, de behandeling hiervan, veelvoorkomende problemen, de verwerking en nuttige tips. Ook kunt u contact opnemen met ons via (0251) 27 55 55 of [email protected]. Wij verwijzen u graag door naar de juiste contactpersoon.