Hoe kunnen eHealth applicaties beter aansluiten bij de oudere patient? Dit vraagstuk onderzocht Gaby Wildenbos in haar proefschrift ‘Design Speaks: Improving patient-centeredness for older people in a digitalizing healthcare context’. En met resultaat! Op 22 maart promoveerde zij op dit onderwerp aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum.

Gaby keek naar verschillende mobiele zorgapps en patiëntportalen, en onderzocht hoe deze vandaag de dag aansluiten bij de wensen en behoeften van 50- en 65-plussers. eHealth applicaties zijn er om ‘zorg op maat’ te bieden. Dit is een hedendaags kenmerk van goede zorg, afgestemd op individuele behoeften en wensen van een patiënt. Met als doel: meer regie in het eigen zorgproces.

eHealth nog niet succesvol bij ouderen
Gaby constateerde dat de aansluiting tussen eHealth en de oudere patiënt beter moet én kan. Verschillende barrières (cognitie, motivatie, perceptie en fysiek) zorgen ervoor dat eHealth nog niet succesvol is bij deze doelgroep. Men begrijpt bijvoorbeeld het inlogproces van een patiëntenportal niet en dat frustreert. Dit leidt er toe dat mensen afhaken. Een gemiste kans. Want juist voor deze doelgroep kan eHealth ontzettend waardevol zijn. Zowel in onderzoek als door beleidsmakers en ontwikkelaars wordt op dit onderwerp nog te weinig rekening gehouden met ouderen. Deze groepen zouden echter juist prioriteit moeten krijgen gezien het relatief hoge aantal chronisch zieken binnen deze leeftijdscategorieën en de oplopende zorgkosten. Daarom is het belangrijk dat apps en portalen goed zijn afgestemd op 50- en 65-plussers. Dat bijvoorbeeld de informatie begrijpelijk is, het inlogproces niet te ingewikkeld en de functionaliteiten duidelijk zichtbaar en bovenal makkelijk te bedienen. Ook benadrukt Gaby dat het bieden van zorg op maat, waar eHealth aan probeert bij te dragen, een grotere kans van slagen heeft wanneer de zorgapps en patiëntportalen gecombineerd worden met andere vormen van zorg, bijvoorbeeld mantelzorg.

Kennis inzetbaar binnen brandwondenzorg
Bij Brandwondenzorg Nederland zijn we trots op Gaby en blij met haar kennis over dit belangrijke onderwerp. Gaby, werkzaam bij de Nederlandse Brandwonden Stichting, kan haar onderzoek direct in de praktijk brengen bij de ontwikkeling van de nazorgportal. Een eHealth toepassing speciaal voor brandwondenpatiënten waarbij ingewikkelde zorginformatie wordt vertaald in bruikbare en patiëntgerichte keuzehulpen. Bijvoorbeeld informatie op het gebied van littekenbehandeling na brandwonden en necrotiserende fasciitis. De nazorgportal stelt de patiënt in staat om, tijdens het nazorgtraject, middels een app en website zijn persoonlijke omstandigheden en behandeldoelen en -wensen in kaart te brengen en te combineren met een algoritme die de behandelkeuzes en resultaten laat zien van een grote groep eerdere patiënten.

Meer weten over het onderzoek van Gaby? Lees het artikel op de website van Zorgvisie en het Amsterdam UMC.