Doel: excellente verpleegkundige zorg voor patiënten met brandwonden

De Academie Brandwondenverpleegkunde bestaat uit betrokken verpleegkundigen uit de drie Nederlandse brandwondencentra die samen streven naar excellente brandwondenzorg. Wetenschappelijk onderzoek, het implementeren van onderzoeksresultaten, innovaties en zorgvernieuwingsprojecten, het oplossen van kennishiaten, samenwerken en kennis delen zijn middelen om het beroep verder te ontwikkelen.

Doelstellingen Academie Brandwondenverpleegkunde

 1. het bevorderen van de kwaliteit van verpleegkundige zorg voor patiënten met brandwonden;
 2. het bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige beroepsuitoefening in de brandwondenzorg, met de focus op professionalisering, positionering, samenwerking, educatie en verpleegkundig onderzoek;
 3. het leggen en onderhouden van onderlinge, nationale en internationale contacten en het bevorderen van de uitwisseling en samenwerking van verpleegkundigen die werkzaam zijn in de brandwondenzorg;
 4. het nastreven van uniformiteit in de dagelijkse praktijkvoering.

 

Interessante artikelen:

Op aanvraag:

 • Bijker G., Pranger Albert, van Ingen Schenau I, Scholten Jaegers S, CAT Vermoeidheid en beweging bij patiënten met brandwonden 11-06-2019

Publicaties kunnen worden opgevraagd bij de auteurs of via onderzoek@brandwondenstichting.nl

 

Werkwijze
De academie bespreekt zes keer per jaar de voortgang van lopende projecten en prioriteiten voor nieuwe projecten. De Academie Brandwondenverpleegkunde organiseert, voorafgaand aan de zesmaandelijkse wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg, een bijeenkomst voor alle geïnteresseerde verpleegkundigen uit de brandwondencentra. Vanuit de drie brandwondencentra zijn er structureel zes brandwondenverpleegkundigen vertegenwoordigd en vanuit de Nederlandse Brandwonden Stichting is er een afgevaardigde aan de Academie verbonden.

Deelnemers

 • Gerbrig Bijker RN BSc – verpleegkundig specialist i.o. en intensive care verpleegkundige, Brandwondencentrum Groningen
 • Alette de Jong RN PhD – verpleegkundig onderzoeker, Brandwondencentrum Beverwijk
 • Carine van Schie PhD – coördinator wetenschappelijk onderzoek en hoofd afdeling preventie, zorg & kwaliteit van leven, Nederlandse Brandwonden Stichting
 • Nicole Trommel RN – brandwondenverpleegkundige en research verpleegkundige, Brandwondencentrum Rotterdam
 • Helma Hofland RN MSc – verpleegkundig onderzoeker, Brandwondencentrum Rotterdam
 • Marije van Leeuwen RN – brandwondenverpleegkundige, Brandwondencentrum Rotterdam
 • Shinook Neles RN – brandwondenverpleegkundige, Brandwondencentrum Beverwijk
 • Sharon Koster RN – brandwondenverpleegkundige, Brandwondencentrum Beverwijk
 • Lisa Breedveld RN – brandwondenverpleegkundige, Brandwondencentrum Rotterdam
 • Shanna Peralta Garcia RN – brandwondenverpleegkundige, Brandwondencentrum Beverwijk
 • Kübra Çagiran RN – brandwondenverpleegkundige Brandwondencentrum Groningen
 • Myrthe Groen RN – brandwondenverpleegkundige brandwondencentrum Beverwijk