foto-beroepsdeelprofiel-nov-2016

Brandwondenverpleging is een vak apart. Meer dan op welke afdeling dan ook, krijgen verpleegkundigen te maken met patiënten met hoogcomplexe en levensbedreigende situaties. Aanvullende specialistische scholing is dan ook niet alleen wenselijk maar ook zeer noodzakelijk.

In 2008 ontwikkelden de drie Nederlandse Brandwondencentra (Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en Martini Ziekenhuis Groningen) met ondersteuning van de Nederlandse Brandwonden Stichting de opleiding brandwondenverpleegkunde (OBV) ‘nieuwe stijl’. Een gespecialiseerde en geaccrediteerde vervolgopleiding van 18 maanden, volledig op maat voor gediplomeerd verpleegkundigen werkzaam in één van de drie brandwondencentra.

Voor deze opleiding is recent een nieuw Beroepsdeelprofiel ontwikkeld. Hierin zijn o.a. de competenties vastgelegd waaraan een brandwondenverpleegkundige moet voldoen. Dit document vormt een belangrijke basis voor de vervolgopleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige in de brandwondenzorg.

 

Onthulling van het nieuwe Beroepsdeelprofiel in het brandwondencentrum Groningen

Onthulling van het nieuwe Beroepsdeelprofiel in het brandwondencentrum Groningen