Het is van groot belang om een goed instrument voorhanden te hebben om littekenkwaliteit te meten in de zorg aan patiënten met brandwonden. Het zo goed mogelijk beoordelen van littekens is belangrijk om de voor- en nadelen van wondbehandelingen af te kunnen wegen en klinische beslissingen te maken. Littekens kunnen namelijk psychische klachten veroorzaken en de kwaliteit van leven verminderen. De Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS), in 2004 ontwikkeld door professor Van Zuijlen van het Brandwondencentrum Beverwijk, heeft zich de afgelopen jaren bewezen en is ook internationaal gezien de meest gebruikte methode. Van Zuijlen: ‘’Nu deze littekenschaal wereldwijd wordt gebruikt is het van belang dat hij steeds wordt verbeterd. Daarom nodig ik alle zorgprofessionals en patiënten binnen de brandwondenzorg uit om ervaringen te delen’’. 

5 mei werd de officiële aftrap van project POSAS gegeven op het congres van de British Burns Association in Londen. Daar presenteerde Van Zuijlen het plan en nodigde zorgprofessionals en patiënten uit om het meetinstrument verderte optimaliseren. Samen met experts uit de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië gaat de Beverwijkse standaard verder ontwikkeld en getest worden.

Oorsprong POSAS in Beverwijk
De reden voor Van Zuijlen om in 2004 zelf een littekenschaal te ontwikkelen was voornamelijk omdat bestaande meetinstrumenten geen rekening hielden met het perspectief van de patiënt. De POSAS doet dit wel door zowel de beoordeling van de professional als die van de patiënt te meten. De POSAS bestaat dan ook uit twee onderdelen, de observer schaal en de patiënt schaal, die beiden uit zes items bestaan. De patiënt scoort de items pijn, jeuk, kleur, stugheid, dikte en hobbeligheid van het litteken, terwijl de observer de items vascularisatie, pigmentatie, dikte, reliëf, plooibaarheid en oppervlakte scoort.

Internationaal veel gebruikers
De POSAS wordt inmiddels internationaal veelvuldig gebruikt en niet alleen om littekens na brandwonden te meten maar ook voor andere type littekens. Door met hetzelfde instrument te meten, kunnen behandelingen en onderzoeken internationaal vergeleken worden. Dit helpt om de brandwondenzorg in zowel Nederland als internationaal te verbeteren. De huidige versie van de POSAS kan nog verbeterd worden. Vandaar dat er met hulp van de Nederlandse Brandwonden Stichting een internationaal onderzoek is opgezet, onder leiding van Van Zuijlen, om te onderzoeken of de POSAS daadwerkelijk alle belangrijke littekeneigenschappen meeneemt. Door de internationale samenwerking tussen behandelaars, patiënten en onderzoekers kan een breed gedragen nieuwe versie van de POSAS ontwikkeld worden. Dit draagt verder bij aan de verbetering van de brandwondenzorg en het verbeteren van de littekenkwaliteit wereldwijd.

 

Interview met professor van Zuijlen in de Telegraaf – woensdag 10 mei 2017