P16.01- Een pilot studie ter beoordeling van de mogelijkheden van contactloze elektrische wondstimulatie t.b.v. de wondgenezing van brandwonden m.b.v. in vitro modellen

Elektrische wondstimulatie (EW) is door recente ontwikkelingen potentieel toepasbaar geworden voor brandwonden. Met de nieuwe contactloze behandelingsoptie verwacht men snellere wondgenezing door het vergroten van het lichaamseigen elektrische wondveld. Onderzoek op celniveau heeft aangetoond dat het elektrische wondveld genezingscellen aantrekt. Hoe groter het elektrische wondveld des te sneller deze cellen zich naar de wond verplaatsen.…