Informatie voor professionals

Wondverzorgingsprotocol Dit wondverzorgingsprotocol is voor professionals binnen de gezondheidszorg die te maken hebben met wondzorg en verzorgenden. Doelen Het bevorderen van de wondgenezing Het beperken van de wondkolonisatie Het voorkomen van wondinfecties Het reduceren van pijn Voorbereiding De zorgvrager informeren over: Het doel van de wondverzorging, de werkwijze tijdens de wondverzorging, het te gebruiken verbandmateriaal,…

Brandwondencentrum

Verzorging in een brandwondencentrum Het eerste dat plaatsvindt na een opname in het brandwondencentrum is de beoordeling van de brandwonden door een arts. Hierna verbindt de verpleegkundige de brandwonden. Brandwonden kunnen (tijdelijk) op sommige plaatsen flink opzwellen. Om dit zoveel mogelijk te beperken worden brandwondenpatiënten halfzittend verpleegd. Brandwonden moeten vaak worden gereinigd en opnieuw verbonden.…

Opname en behandeling

Brandwonden behandelen Tijdens de opname van een patiënt met brandwonden worden als eerste de vitale functies (ademhaling, pols en bloeddruk) gecontroleerd. Daarna onderzoekt de arts de brandwonden door te kijken naar de diepte, de uitgebreidheid en de plaats van de verbranding. Op basis van dit onderzoek wordt vervolgens een behandelplan opgesteld. > Tweedegraads brandwonden> Derdegraads…

Brandwonden behandelen

Zorg aan brandwondenpatiënten Ieder jaar maken gemiddeld 900 personen een ernstig brandwondenongeval mee waarna zij opgenomen worden in één van de drie Nederlandse brandwondencentra in Beverwijk, Rotterdam of Groningen. Zij bieden de juiste specialistische behandeling en zorg aan patiënten met brandwonden, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel. Rond de 5.000 personen worden…