13.102 – Brandwonden op de spoedeisende hulp, kwaliteit van leven en kosten; een haalbaarheidsstudie

Gestart in 2013 Projectduur: 1 jaar pilotstudie Projectleider: Margriet E. van Baar – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Achtergrond Er is nauwelijks onderzoek verricht naar de kenmerken van brandwonden, kwaliteit van leven en kosten van patiënten met brandwonden die een bezoek brengen aan een Spoedeisende Hulp afdeling (SEH). Nederlandse gegevens hierover kunnen worden ontleend aan het Letsel Informatie…

10.01 – Worden pijn en psychische stress gereflecteerd in het inflammatoire cytokine profiel bij mensen met brandwonden?

Projectduur: 1 jaar pilotstudie Projectleider: Nancy E.E. van Loey – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Achtergrond Pijn is een bekend probleem bij brandwonden. Echter, biologische mechanismen van pijn zijn onvoldoende begrepen. Dat is niet verbazingwekkend omdat pijn complex is: lichamelijke, cognitieve, affectieve en gedragsfactoren lijken allen een invloed uit te oefenen op pijnervaringen. Recente studies wijzen op…

12.105 – De sociale impact van leven met littekens van brandwonden

Gestart in 2012 Projectleider: dr. N.E.E. van Loey – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Achtergrond Diepe brandwonden veroorzaken levenslang ontsierende littekens. Het kan tot sociale problemen leiden om te moeten leven met littekens in een maatschappij die veel waarde hecht aan uiterlijk. Littekens kunnen een storende factor zijn in intieme relaties, negatieve reacties uitlokken bij andere mensen…