07.114 – Koud gas plasmabehandeling van brandwonden

Afgerond in 2012 Projectduur: 4 jaar Projectleider: Gerrit M.W. Kroesen – Technische Universiteit Eindhoven Beknopte samenvatting van de resultaten De bestudering van de effecten van koud plasma op brandwonden heeft in de afgelopen jaren de aftrap gekregen. De resultaten zijn zeer veelbelovend. De experimenten wijzen uit dat plasma-behandeling grote effecten heeft op de proliferatie en groei…

14.106 – Afstemming van de mogelijkheden van virtual reality op de individuele patiënt binnen de brandwondenzorg; wat zijn de bepalende factoren bij pijnreductie door virtual reality?

Gestart in 2014 Projectleider: dr. K.F. Lamberts – Martini Ziekenhuis Achtergrond Het ondergaan van verbandwisselingen tijdens opname op een brandwondencentrum is een pijnlijke en soms stressvolle gebeurtenis. Er wordt medicatie gebruikt om de pijn te verminderen, maar niet alle pijn wordt hiermee weggenomen. Het is van groot belang de pijn wel onder controle te krijgen…

10.104 – Een gerandomiseerde gecontroleerde multi-centrische studie naar de toepassing van op perforatoren gebaseerde transpositieplastieken voor littekenreconstructies.

Gestart in 2010 Projectduur: 2 jaar Projectleider: Paul P.M. van Zuijlen – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Achtergrond Veel patiënten krijgen bewegingsbeperkingen bij gewrichten doordat brandwondenlittekens samentrekken (contraheren). Er zijn verschillende technieken om de contractie op te heffen; deze technieken hebben allemaal specifieke nadelen. Vaak wordt een transplantatie gebruikt die een week nodig heeft om in…

11.103 – Kun je kraakbeen maken voor aangezichtsreconstructies zoals neus en oor?

Gestart in 2011 Projectleider: Paul P.M. van Zuijlen – Rode Kruis Ziekenhuis Achtergrond Na een diepe verbranding is het aangezicht vaak onherstelbaar beschadigd. Kraakbeen is van essentieel belang voor vorm maar ook functie  van oren en neus. Wanneer het beschadigd is, is het moeilijk vervangbaar daar goede donorplaatsen beperkt zijn. Tissue engineering van autoloog kraakbeen…

12.109 – Gerandomiseerd multicenterstudie naar effectiviteit, kosten en kwaliteit-van-leven van Flaminal versus Flammazine als standaard behandeling van tweedegraads brandwonden (Flam-studie)

Gestart in 2012 Projectleider: Roelf S. Breederveld – LUMC Achtergrond Er is geen consensus over de optimale behandeling van tweedegraads brandwonden. Flaminal en Flammazine (Zilversulfadiazine) worden in de klinische praktijk toegepast, maar zijn tot op heden niet vergeleken in een  gerandomiseerde studie. Methoden Gerandomiseerde multicenter trial bij patiënten met een tweedegraads en/ of gemengd tweede/derdegraads…

12.101 – Is het effectief en veilig om heparine te gebruiken bij de behandeling met inhalatietrauma?

Gestart in 2012 Projectduur: 4 jaar Projectleider: Marcus Schultz – Academisch Medisch Centrum Achtergrond Inhalatie trauma bij brandwondpatiënten zorgt voor een ernstig ziektebeloop en is een belangrijke oorzaak van sterfte bij deze patiënten. De onderliggende processen die leiden tot deze vorm van longschade is slechts deels bekend. Zowel hitte als toxische gassen leiden tot schade aan…

13.107 – Met welke apparatuur kun je het beste de bloedvoorziening van brandwonden, littekens en gezonde huid meten ter ondersteuning van reconstructie operaties?

Gestart in 2013 Projectduur: 2 jaar Projectleider: Paul van Zuijlen P.M. – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Achtergrond Het meten van de bloedvoorziening van de huid met behulp van niet invasieve (=zonder dat er daarvoor in de huid gesneden of geprikt hoeft te worden) meetapparatuur zal een belangrijke rol gaan spelen in de uitkomst van zowel…