Nazorgportaal update

Na anderhalf jaar gewerkt te hebben aan de ontwikkeling van het nazorgportaal is deze in maart, net voor de corona-crisis, live gegaan in de brandwondencentra van Rotterdam en Beverwijk. Inmiddels zijn er rond de 50 accounts aangemaakt, en de eerste reacties zijn positief. Het brandwondencentrum Groningen zal dit najaar starten met de implementatie.   Het…

Handboek brandwondenzorg

Handboek Brandwondenzorg Zorgprofessionals werkzaam binnen een van de drie Nederlandse brandwondencentra, hebben hun kennis en ervaring samengebracht in het handboek Brandwondenzorg. De zorg van patiënten met brandwonden is hoogcomplex en betreft vaak de zorg voor mensen uit kwetsbare groepen. De patiëntenpopulatie in de gezondheidszorg verandert, zo ook in de brandwondenzorg. We zien steeds meer ouderen…

Emergency Management of Severe Burns

Cursus Emergency Management of Severe Burns De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert in samenwerking met het Ministerie van Defensie en medewerkers van de drie Nederlandse brandwondencentra de intensieve cursus EMSB. Tijdens deze intensieve ééndaagse training leer je hoe je ernstige brandwondenpatiënten volgens protocol opvangt en behandelt. Patiënten met ernstige brandwonden worden in Nederland vrijwel altijd eerst naar het dichtstbijzijnde…

Opleidingen

Emergency Management of Severe Burns De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert in samenwerking met het Ministerie van Defensie en medewerkers van de drie Nederlandse brandwondencentra de intensieve cursus EMSB. Tijdens deze intensieve ééndaagse training leren artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen hoe zij ernstige brandwondenpatiënten volgens protocol opvangen en behandelen. Opleiding Brandwondenverpleegkunde Brandwondenverpleging is een vak apart. Meer dan op welke…

Informatie voor zorgprofessionals

Drie brandwondencentra De zorg aan patiënten met ernstige brandwonden vindt grotendeels plaats in één van de drie Nederlandse brandwondencentra. De eerste opvang van brandwondenpatiënten gebeurt op de Spoedeisende Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Voor deze opvang is de richtlijn ‘Eerste opvang brandwondenslachtoffers’ opgesteld. Ook zijn er verwijzingscriteria opgesteld en is een overplaatsingsformulier beschikbaar. Bent u arts…

Richtlijnen opvang en behandeling brandwondenpatiënten

De eerste opvang en zorg voor patiënten met brandwonden vindt grotendeels plaats buiten de brandwondencentra. Deze eerste opvang en zorg moet in de praktijk per ziekenhuis gelijkwaardig zijn. Daarvoor zijn richtlijnen opgesteld. De richtlijn ‘Eerste opvang van brandwondenpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum’ is ontwikkeld door…

Verwijzingscriteria

Verwijzingscriteria Goede behandeling van brandwonden vereist specifieke kennis en middelen binnen een goed ingewerkt team: dit is het geval in een brandwondencentrum. Nederland telt er drie: in Groningen (Martini Ziekenhuis), Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis) en Rotterdam (Maasstad Ziekenhuis). Hieronder staat een opsomming voor indicaties voor het verwijzen van patiënten met brandwonden. Maar in principe kunnen…

Overplaatsing naar een Brandwondencentrum

Overplaatsing Bij overplaatsing van een patiënt naar een brandwondencentrum is het heel erg belangrijk dat u de volgende maatregelen treft: Waarborgen ademhaling: vrije luchtweg en zuurstoftoediening circulatie Stabiliseren: intraveneuze toegangen en vochttoediening Controle op urineproductie: blaaskatheter Pijnstilling: intraveneuze toediening Wonden steriel afdekken: metalline of steriele doeken Controle maagdarmkanaal: maagsonde bij uitgebreide verbranding Tetanusprofylaxe: conform landelijk protocol…