Vrouwen met brandwonden herstellen langzamer en hebben extra zorg nodig

Vrouwen herstellen na een brandwondenongeval langzamer en ervaren een lagere kwaliteit van leven dan mannelijke patiënten met brandwonden, concludeert Inge Spronk in haar proefschrift ‘The Burden of Burn Injuries’. Dit geldt ook voor mensen met psychische klachten en de mensen met de meest ernstige brandwonden. Om dit op te lossen presenteert Spronk een herstelmodel dat…

Programma Translationeel Onderzoek

Translationeel onderzoek Er gebeurt nog te weinig translationeel onderzoek; onderzoek dat na testen in het lab direct toegepast kan worden in de praktijk bij patiënten. Dat willen we graag stimuleren. Zo kan kennis uit wetenschappelijk onderzoek sneller leiden tot concrete verbeteringen voor patiënten. Deze conclusie van ZonMw (organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie d.m.v. subsidies financiert en stimuleert) gaf de…

Aanvraag bijdrage drukkosten proefschrift

Financiële bijdrage Het is mogelijk om bij de Brandwonden Stichting een financiële bijdrage aan te vragen voor de drukkosten van een proefschrift. Voor deze bijdrage komen promovendi in aanmerking die een promotieonderzoek hebben uitgevoerd waarvan de resultaten een wezenlijke bijdrage leveren op het gebied van de preventie, de behandeling van brandwonden en/of de (verbetering van) de kwaliteit…

Aanvraag stage

Het is mogelijk om bij de Brandwonden Stichting een financiële bijdrage aan te vragen voor een stage. Voor de stagebijdrage komen studenten van een relevante studierichting in aanmerking, als zij een eerste stage in Nederland met succes hebben afgerond en binnen de brandwondenzorg of het brandwondenonderzoek een extra stage willen lopen bij een buitenlands instituut. Vanzelfsprekend moeten stages, om voor…

Toegekende onderzoeken en pilotstudies

Toegekende onderzoeken en pilotstudies Onderstaand vindt u rapportageformulieren en overige informatie betreffende reeds toegekende projectsubsidies en pilotstudies. Verleningsaanvragen en eindrapportages worden twee keer per jaar door de Wetenschappelijke Advies Commissie van de Brandwonden Stichting beoordeeld. Rapportages ingediend voor: 1 april 2021: terugkoppeling/besluit directie Nederlandse Brandwonden Stichting medio juli 2021 1 september 2021: terugkoppeling/besluit directie Nederlandse…

Subsidieaanvraag pilotstudies

Subsidieaanvraag pilotstudies Sinds 2016 hanteert de Nederlandse Brandwonden Stichting een gesloten subsidieronde. Ook in 2021 is er een gesloten ronde. Onderzoekers en zorgprofessionals krijgen de opdracht om een onderzoeksvoorstel over een bepaald onderwerp uit te werken. Voor vragen kunt u contact opnemen met dr. Carine van Schie (coördinator onderzoek) via [email protected] of 0251-275 575.

Subsidieaanvraag wetenschappelijk onderzoek

Subsidieaanvraag De Nederlandse Brandwonden Stichting stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de preventie, behandeling van brandwonden en/of (verbetering van) de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden. Sinds 2016 hanteert de Nederlandse Brandwonden Stichting een gesloten subsidieronde. Ook in 2021 is er een gesloten ronde. Onderzoekers…

Onderzoeksagenda

Onderzoeksagenda In 2006 heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting een intensief traject van onderzoeksprogrammering doorlopen. Tijdens dit project zijn de, voor de brandwondenpreventie en/of -zorg relevante, doelgroepen uitgebreid geconsulteerd over hun prioriteiten voor brandwondenonderzoek. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksagenda, welke gebruikt is in de periode 2007-2016. De onderzoeksagenda heeft geleid tot meer dialoog tussen de…