Stages & Vacatures

Werken bij de VSBN De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN) is een non-profit organisatie die zich richt op het stimuleren van de samenwerking tussen de drie Nederlandse Brandwondencentra (Beverwijk, Groningen, Rotterdam) door middel van onderzoek, educatie en training. Dit maakt de VSBN tot kenniscentrum op het gebied van brandwondenzorg en brandwondenonderzoek. Vacatures Wij zoeken een…

Epidemiologie en registratie

Epidemiologie, registratie en economische studies Het doel van het programma ‘Epidemiologie, registratie en economische evaluatie’ is drievoudig: Vergroten van kennis over de epidemiologie van brandwonden in het algemeen en vaststellen van risicogroepen; Registreren in en verder ontwikkelen van de Nederlandse Brandwonden Registratie R3, het gezamenlijke registratie systeem van de drie brandwondencentra; Ontwikkelen van methodes voor…

Psychosociaal en gedragswetenschappelijk onderzoek

Psychologisch onderzoek Het doel van psychosociaal en gedragswetenschappelijk onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in het psychologisch en sociaal functioneren van volwassenen en kinderen die brandwonden oplopen. Om dit te bereiken richt het onderzoek zich op risicoanalyse door longitudinaal observationeel onderzoek naar klinische problemen en problemen die zich voordoen in de maanden en jaren…

Subsidie van de Nederlandse Brandwonden Stichting

De onderzoeksthema’s in de brandwondenzorg Samen met professionals, onderzoekers en patiënten uit de brandwondenzorg wordt er bepaald welke onderwerpen de prioriteit krijgen om onderzocht te worden. Op die manier werken we gericht aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden. De thema’s in het brandwondenonderzoek zijn: Infectie Littekenvorming Wondgenezing/behandeling Littekenbehandeling/reconstructies Jeuk Fitheid/revalidatie…

Preklinisch onderzoek

Nieuwe behandelmethoden ontwikkelen Het doel van preklinisch onderzoek is het verkrijgen van kennis om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen voor de verbetering van wondgenezing en het voorkomen van littekenvorming en om vervolgens deze behandelmethoden te toetsen op hun effect. Hiervoor zijn een aantal onderzoeksgebieden gedefinieerd: Regulatie van de ontstekingsreactie; Modulatie van littekenvorming; Bacteriële infecties en het effect…

Beleid kwaliteit en dierproeven

De Nederlandse Brandwonden Stichting hanteert in haar onderzoeksbeleid het principe om het gebruik van proefdiermodellen niet te financieren Wie wij zijn? Wij zijn de mensen van de Nederlandse Brandwonden Stichting en het brandwonden-onderzoeksinstituut (VSBN). Wij zijn de artsen, verpleegkundigen en honderden andere professionals uit de brandwondenzorg. En allemaal willen we dat dierproeven niet meer nodig zouden…

Brandwondenacademie

Brandwondenacademie: projecten die leiden tot uitmuntende brandwondenzorg Om doelmatig toe te werken naar borging van kwalitatief hoogstaande brandwondenzorg in Nederland is de verbinding gemaakt tussen dedicated professionals binnen een gestructureerd open netwerk: De Brandwondenacademie. Vanuit het motto ‘samen werken, kennis delen, innoveren en implementeren’ wordt door middel van het (laten) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en…

Wetenschappelijk onderzoek

Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland (VSBN) is een non-profit organisatie die zich richt op het stimuleren van de samenwerking tussen de drie Nederlandse Brandwondencentra in Nederland (Beverwijk, Groningen, Rotterdam). Dit onderzoek- en kenniscentrum zet zich in om de behandeling van brandwondenpatiënten te verbeteren, het uitbreiden van de kennis over brandwondenzorg…

Lopende projecten

Overzicht van lopende onderzoeksprojecten Samen met professionals, onderzoekers en patiënten uit de brandwondenzorg wordt er bepaald welke onderwerpen de prioriteit krijgen om onderzocht te worden. Elk jaar toetsen we nieuwe onderzoeksaanvragen die bijdragen aan het voorkomen van brandwonden en het verbeteren van de (na)zorg van mensen met brandwonden. Momenteel tellen we zo’n 30 lopende onderzoeksprojecten. Infectie…

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Onderzoekers uit de Brandwondenzorg maken hun resultaten van onderzoek openbaar in wetenschappelijke publicaties. Deze zijn beschikbaar op de volgende plaatsen. 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002