Binnen Brandwondenzorg Nederland zijn een flink aantal bevlogen onderzoekers hard bezig de brandwondenzorg te verbeteren. Op allerlei terreinen: onderzoek naar nieuwe behandelmethodes en operatietechnieken, psychosociaal onderzoek of het ontwikkelen van een beter meetinstrument om littekens te beoordelen. Hierbij is het belangrijk dat de onderzoekers contact houden met hun doelgroep: mensen met brandwonden. Om zo van elkaar te leren en erachter te komen wat vanuit de ‘patiënt’ belangrijke onderwerpen zijn. Daarom organiseert de Nederlandse Brandwonden Stichting jaarlijks een bijeenkomst waar jonge onderzoekers hun plannen presenteren aan ervaringsdeskundigen.

Dialoog tussen onderzoekers en mensen met brandwonden
‘’Sommige onderzoekers spreken bijna nooit mensen met brandwonden. Hun werkterrein is enkel en alleen het laboratorium of vindt plaats achter de computer.’’, vertelt Carine van Schie – coördinator onderzoek bij de Nederlandse Brandwonden Stichting.‘’ Terwijl dit juist zo belangrijk is, want zij weten immers wat de belangrijkste zaken zijn vanuit patiëntperspectief. Met deze bijeenkomst hopen we een dialoog tot stand te brengen. Onderzoekers presenteren hun onderzoek op een begrijpelijke manier aan de ervaringsdeskundigen. En zij kunnen vervolgens vragen stellen en onderwerpen aankaarten waar de onderzoekers wellicht nog niet aan hadden gedacht. Op die manier horen en zien de onderzoekers wat de doelgroep denkt en vindt. En kunnen ze de kwaliteit van hun onderzoek toetsen. De ervaringen met brandwonden en het herstellen hiervan zijn van grote waarde. En anderzijds komen de ervaringsdeskundigen meer te weten over het breed scala aan brandwondenonderzoek dat wij doen.’’

Van onderzoek naar littekenkwaliteit tot een wondermiddel dat bacteriën doodt
Vanmiddag was het zover. Deze keer was het de beurt aan de nieuwe garde brandwondenonderzoekers Daan van Yperen, Gabrielle Dijksteel, Michelle Carrière en Inge Spronk. De presentaties gingen over uiteenlopende onderwerpen. Zo vertelde Daan van Yperen over zijn onderzoek naar de behandeling van brandwondenpatiënten die niet in een brandwondencentrum worden opgenomen, maar in een regulier ziekenhuis. In het brandwondencentrum worden alle kenmerken over een brandwondenongeval (oorzaak, uitgebreidheid en locatie van de brandwonden etc.) en de behandeling hiervan goed geregistreerd in de Brandwondenregistratie R3. Van de mensen die niet in een brandwondencentrum worden opgenomen weten we echter nog niet zoveel. Daan hoopt met zijn onderzoek meer inzicht te krijgen in de opvang en behandeling van brandwondenpatiënten in de reguliere ziekenhuizen. Michelle Carrière richt zich met haar promotietraject op ‘littekenkwaliteit’ en het herzien van de POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale). Dit is een meetinstrument dat de kwaliteit van littekens meet. Hierbij wordt zowel het perspectief van de patiënt als de clinicus belicht. Het evalueren van littekenkwaliteit is belangrijk om de effectiviteit van therapieën te beoordelen en veranderingen van littekens te volgen. Inge Spronk presenteerde haar onderzoek naar langdurige en blijvende beperkingen na een brandwondenongeval en verzocht de aanwezigen, die hier natuurlijk ervaring mee hadden,  deel te nemen aan het onderzoek door het invullen van een vragenlijst. Gabrielle Dijksteel boeide de ervaringsdeskundigen met het onderzoek, dat zij voornamelijk uitvoert in het laboratorium, naar een middel dat bacteriën in brandwonden doodt en wonden sneller laat helen. Belangrijk, want zoals we weten raakt maar liefst 80% van de brandwonden besmet met een bacterie.

Stof tot nadenken
Het was mooi om te zien dat de onderzoekers en ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek gingen. Er werden vragen over en weer gesteld over waarom bepaalde onderwerpen wel en niet in een onderzoek worden meegenomen en ervaringen gedeeld. Het bracht stof tot nadenken en dat is goed. Op die manier werken we samen aan de allerbeste brandwondenzorg!

 

Heb je vragen over deze of andere brandwondenonderzoeken? Neem dan contact op met Carine van Schie via [email protected].

print