Vandaag wordt dr. Marianne Nieuwenhuis geïnstalleerd als lector Functieherstel en kwaliteit van leven na brandwonden. Binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing houdt zij zich bezig met de vraag: hoe de multidisciplinaire brandwondenzorg het beste kan bijdragen aan herstel van patiënten met brandwonden. En, wat belemmert mensen na brandwonden om weer actief te worden en te participeren en wat (of wie) draagt daar juist aan bij?

De zorg voor mensen met brandwonden maakte de laatste decennia een sterke ontwikkeling door. De mogelijkheden om effectieve levensreddende behandeling van brandwonden te bieden zijn toegenomen. Op dit moment is de kans dat een patiënt met ernstige brandwonden het letsel overleeft dan ook zeer groot. Daardoor neemt het aantal mensen dat leeft met de gevolgen van ernstige brandwonden toe. Deze gevolgen zijn dan ook ingrijpender, zoals bijvoorbeeld de grootte van het verbrand lichaamsoppervlak waar invaliderende littekens kunnen ontstaan.

Hoe bereiken we het beste behandelresultaat voor patiënten met brandwonden?
De onderzoekslijn die Marianne Nieuwenhuis heeft opgezet, leidt ertoe dat we op korte termijn nog beter weten op welke manier we patiënten met brandwonden het beste kunnen behandelen. Het doel is helder: de individuele patiënt met brandwonden willen we zo goed als dat kan weer laten functioneren zoals voor het ongeluk. Om dat te bereiken is er meer nodig dan brandwonden genezen alleen. Het is noodzaak om vanuit de brandwondencentra op basis van onderzoek de juiste behandeling, goede hulp en passende begeleiding te bieden. Die aanpak leidt tot adequaat functieherstel en hogere kwaliteit van leven van mensen met brandwonden.

Specifiek onderzoek leidt tot verbetering van de brandwonden behandelpraktijk
De onderzoeken die hiertoe leiden zijn specifiek: bijvoorbeeld de bijdrage van fysieke inspanning (belasting) tijdens en na opname in het ziekenhuis. Fysieke belasting kan herstel bevorderen maar te veel, te vaak, of op het verkeerde moment belasten werkt averechts. Er moeten dus handvatten gevonden worden om tot een optimaal effect te komen.
Maar de vraag is ook: hoe kun je de conditie van patiënten bepalen zonder ze teveel te belasten? Het in de klinische praktijk bepalen van de energiebehoefte van een brandwondpatiënt is een uitdaging. Te veel, te weinig en timing van inname speelt een grote rol bij de voedingstherapie van patiënten. Om deze onderzoeken tot een goed praktisch resultaat te brengen, werkt de nieuwe lector Functieherstel en kwaliteit van leven na brandwonden samen met collega-onderzoekers, mensen uit de klinische praktijk, studenten en ervaringsdeskundigen.

Herstel naar meer gezonde jaren is een persoonlijke en maatschappelijke prioriteit
Steeds duidelijker wordt dat mensen na brandwonden een verhoogd risico hebben op secundaire of tertiaire co-morbiditeit, bijvoorbeeld aandoeningen als hart- en vaatziekten en diabetes. Optimaal herstel is daarom niet alleen van belang op korte(re) termijn, maar kan ook bijdragen aan meer gezonde jaren. Dit heeft naast persoonlijke, ook belangrijke maatschappelijke implicaties, zoals het terugdringen van kosten en personeel nodig in de zorg en behoud van mensen voor de arbeidsmarkt bij een vergrijzende bevolking.

Nationale bijdrage aan Brandwondenzorg Nederland
Samen met de drie Nederlandse brandwondencentra in het Martiniziekenhuis in Groningen, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam vormt de Nederlandse Brandwonden Stichting de Alliantie Brandwondenzorg Nederland. Zij stellen zich tot doel om brandwonden te voorkomen en leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Het lectoraat Functieherstel en kwaliteit van leven na brandwonden de brandwondenzorg zal zo vanuit het Martini Ziekenhuis en de Hanzehogeschool een nationale bijdrage leveren aan de best mogelijke zorg voor patiënten met brandwonden in de drie nationale brandwondencentra.

Marianne Nieuwenhuis
Dr. Marianne Nieuwenhuis studeerde Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht (1997). Haar werk als lector combineert zij met dat van onderzoekscoördinator op het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis (2001) en hoofd Klinisch onderzoek van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (2003). Naast onderzoek geeft het haar energie om (PhD) studenten te begeleiden, samen te werken met zorgmedewerkers en onderzoekers van uiteenlopende disciplines en ervaringsdeskundigen en om onderwijs te geven, bijvoorbeeld Evidence Based Practice.

Bekijk hier een video over het onderzoek van Marianne Nieuwenhuis.

print