In onderzoek naar de mogelijkheden van Alkalische Fosfatase in de behandeling van patiënten met ernstige brandwonden, is een belangrijke stap gezet. Het onderzoek is recent gestart en inmiddels zijn de eerste patiënten behandeld met de nieuwe methode. Een mijlpaal in dit belangrijke onderzoek naar de veiligheid en toepassing van deze medicatie in de behandeling van ernstige brandwonden.

Op basis van eerder onderzoek denken onderzoekers dat de innovatieve stof Alkalische Fosfatase (Rescuing Alkalische Fosfatase, RESCAP)  mogelijk een rol kan spelen bij de behandeling van ernstige brandwonden. Wanneer patiënten heftige brandwonden oplopen, kan er een levensbedreigende situatie ontstaan. In de eerste dagen na het ongeluk, kan een patiënt in shock raken. Het lichaam kampt daarbij ook met een heftige reactie van het immuunsysteem. Deze heftige ontstekingsreactie en een hoog risico op een bloedvergiftiging (sepsis shock) vergroten de kans op overlijden van de patiënt.

Deze nieuwe stof kan mogelijk de ontstekingsreactie, de heftige reactie van het immuunsysteem, verminderen. Eerder onderzoek bij andere ziektebeelden toonde namelijk aan dat Alkalische Fosfatase een beschermend effect heeft op de ontstekingsreacties die ontstaan. De brandwondenonderzoekers en artsen denken dat door het dempen van de ontstekingsreactie, patiënten met ernstige brandwonden minder ziek worden. Mogelijk herstellen patiënten sneller, hebben een betere wondgenezing en ervaren op de lange termijn een betere kwaliteit van leven.

Inmiddels zijn 4 patiënten behandeld met de nieuwe methode (RESCAP). In totaal wordt er bij 10 mensen met ernstige brandwonden het effect van deze medicatie getest.  De wetenschappers ontwikkelen daarbij ook een wiskundig model van de ontstekingsreactie die ontstaat na het oplopen van ernstige brandwonden. In dit model wordt ook het effect van de behandeling met deze nieuwe therapeutische stof op de ontstekingsreactie bij van brandwonden gebruikt.  Dit doen zij door bestaande modellen van andere (niet-brandwonden) ontstekingsreacties te bestuderen, optimaliseren en combineren. Hierdoor creëren zij een nieuw brandwonden specifiek model. Het ultieme doel van dit model is om dit in de toekomst in de praktijk te gebruiken om de behandeling op maat van patiënten met ernstige brandwonden mogelijk te maken.

Voor dit project is een nieuwe samenwerking ontstaan tussen artsen en onderzoekers van het Brandwondencentrum Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis), de onderzoekers van de VSBN (Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland), het IAS-instituut (Instituut for Advanced Study) en het bedrijf Alloksys Life Sciences.  Deze samenwerking is bijzonder omdat de studie een combinatie betreft van onderzoek naar een mogelijke behandeling gecombineerd met een fundamentele zoektocht naar de pathofysiologie van brandwonden.  De samenwerking biedt unieke mogelijkheden om stappen te kunnen maken in de verbetering van de acute zorg van brandwondenpatiënten.

De studie naar de veiligheid en effectiviteit van Alkalische Fosfatase  in de behandeling van patiënten met ernstige brandwonden is een Publiek Private Samenwerkingsproject (PPS-project). Het samenwerkingsproject is, medegefinancierd met een PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen en een bijdrage van en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Het consortium (de samenwerking) bestaat uit de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN), het Rode Kruis Ziekenhuis, het Institute for Advanced Study (IAS) en Alloksys LifeSciences B.V..

print