Nieuw onderzoek vanuit de drie Nederlandse Brandwondencentra naar de oorzaak van brandwondenongevallen bij hele jonge kinderen, wijst uit dat dreumesen en peuters vaak zelf het ongeluk veroorzaken doordat ze opeens kunnen staan en grijpen. Dan blijkt het kopje thee net wel onder handbereik.

Ouders zijn vaak verrast door de snelheid van het kind. In 86% van de ongevallen staat de ouder op het moment van het ongeluk in dezelfde ruimte. ‘Het gebeurde vlak voor mijn ogen, en ik kon het niet voorkomen.’ Ouders kampen hierdoor vaak met een groot schuldgevoel. De oorzaak van veel ongelukken met brandwonden zijn hete vloeistoffen zoals een glas thee, een kop koffie of hete soep.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek: 

  • De gemiddelde leeftijd van het kind tijdens een brandwondenongeval is 18 maanden
  • 78% van de ongevallen ontstaat door hete vloeistof of damp. In bijna 28% hiervan is de oorzaak een simpel kopje thee
  • In de helft van de ongevallen trekt het kind de hete vloeistof over zich heen
  • 86% van de ouders staat in dezelfde ruimte als hun kind op het moment van het ongeval, maar lukt het niet om tijdig in te grijpen
  • De meeste ongevallen gebeuren in de ochtend, of ’s avonds rond 18.00 uur.
  • Kinderen met een migratie achtergrond lopen een groter risico op een ongeval met brandwonden

Eerste Hulp bij Brandwonden

De juiste eerste acute hulp bij brandwonden is essentieel en voorkomt veel erger leed. Daarom is de publiekscampagne over de Eerste Hulpregels bij Brandwonden ontwikkeld. In deze online campagne wordt de eerste noodzakelijke zorg bij brandwonden op een toegankelijke manier uitgelegd en getest: Weet jij wat je moet doen als je kind brandwonden heeft?

Neem voor meer informatie hierover contact op met Chris Luiten, woordvoerder: 06 – 8118 59 89 of cluiten@brandwondenstichting.nl

print