De Vereniging van Mensen met Brandwonden publiceert drie keer per jaar het magazine Infocus. Dit magazine biedt volop informatie over de nieuwste ontwikkelingen binnen de brandwondenzorg op het gebied van o.a. wetenschappelijk onderzoek, behandelmethodes en belangenbehartiging. Verder lees je meer over de vele activiteiten die we organiseren. Ook delen mensen met brandwonden hun verhaal.

In deze editie onder andere het mooie artikel ‘Bruggen slaan’ over het betrekken van patiënten bij wetenschappelijk onderzoek. “Lange tijd waren mensen met brandwonden voor de medische wereld ‘lopende wonden’”, vertelt Hendriët Wanders, belangenbehartiger van de Vereniging van Mensen met Brandwonden. ‘’Artsen waren zo gefocust op de genezing van littekens, dat allerlei andere klachten nauwelijks aan bod kwamen in de spreekkamer. In de top-tien van aandachtspunten van artsen kwam jeuk bijvoorbeeld niet voor, terwijl dat bij ons op de tweede plaats stond. Reden genoeg om dit onderwerp in 2006 prominent op de onderzoeksagenda  van de Nederlandse Brandwonden Stichting te zetten.’’ De afgelopen jaren zijn er mooie stappen gemaakt op dit gebied. Bijvoorbeeld door de oprichting van ervaringsdeskundigenpanels die helpen onderzoeksvoorstellen te beoordelen. Zo denkt en doet de doelgroep actief mee en zijn onderzoeken meer relevant geworden voor de behandeling en nazorg bij brandwonden. Nieuwsgierig geworden naar het hele artikel? Lees het in de nieuwe Infocus!

Leden van de Vereniging van Mensen met Brandwonden en relaties van de Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangen de Infocus gratis thuis. Ook liggen er exemplaren in de drie Nederlandse Brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. Wil je de Infocus ook thuis ontvangen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].