Op 5 april, tijdens het 45-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg (NVBZ), keken we samen in de spiegel van verleden, heden en toekomst. Sprekers met verschillende achtergronden namen ons mee in hun verhaal. Ook zijn tijdens deze dag twee nieuwe ereleden benoemd: Verpleegkundigen Ina Boerma en Heleen Westra. De Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg kent deze status toe aan professionals in de brandwondenzorg die zich nadrukkelijk ingezet hebben voor de doelstellingen van de Vereniging. Daarnaast zijn de resultaten van hun werkzaamheden van onmisbaar belang voor de brandwondenzorg in Nederland. Een hele knappe prestatie dus! Wij feliciteren Ina en Heleen van harte met deze benoeming.

Ina Boerma

Met haar A en B verpleegkunde opleiding en specialisatie Intensive Care brandwondenverpleegkundige is Ina Boerma van alle markten thuis. Tevens was zij de allereerste Nurse Practioner op een brandwondencentrum in Nederland. Ina was zeer actief in het nazorgtraject voor brandwondenpatiënten en heeft vanuit het brandwondencentrum in Groningen het ‘Terug naar school’ project opgezet. Ook buiten de landsgrenzen zet zij zich in voor de brandwondenzorg, bijvoorbeeld voor Stichting Burns Turiani in Tanzania. Twee keer per jaar reist ze af naar Tanzania om daar samen met verpleegkundigen en artsen de brandwondenzorg te optimaliseren. Een carrière om trots op te zijn!

Heleen Westra

Maar liefst 31 jaar werkte Heleen Westra met veel passie als Intensive Care brandwondenverpleegkundige op het brandwondencentrum in Beverwijk. Haar specialisme lag op het gebied van de wondzorg. Deze kennis heeft zij ruim 15 jaar ingezet bij het Kenniscentrum Wondzorg (WCS) als (bestuurs)lid. Daarnaast heeft Heleen meegeschreven aan ‘Het Brandwondenboek’ en is zij 2 termijnen penningmeester/bestuurslid geweest bij de NVBZ. Een mooie staat van dienst!

 

Benieuwd naar de andere ereleden van Brandwondenzorg Nederland? Lees hier wie het zijn!