Middels psychosociaal en gedragswetenschappelijk onderzoek krijgen we meer inzicht in het psychologisch en sociaal functioneren van volwassenen en kinderen die brandwonden oplopen. Dit leidt tot nieuwe inzichten met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van psychosociale problemen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitwisselen van kennis tussen professionals. Met dat doel werd op 27 november het symposium ‘Psychosociale zorg voor mensen met brandwonden: een ontmoeting tussen onderzoek en praktijk’ georganiseerd. Hét moment om informatie uit te wisselen over onderzoek en zorg, een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk en verschillende disciplines zoals pedagogisch hulpverleners, psychologen en verpleegkundigen aan het woord te laten. Thema’s zoals rouwverwerking, communicatie met behulp van virtual reality en eHealth-toepassingen in de nazorg kwamen aan bod. Ook werd onderzoek gepresenteerd naar het effect van de aan- of afwezigheid van ouders tijdens de wondverzorging van een kind met brandwonden. Een korte rondvraag in de zaal leidde tot een mooie mix aan woorden waarom ouderbegeleiding tijdens de wondgenezing van een kind wel of niet wenselijk is (zie afbeelding).

De presentaties leidden tot scherpe vragen en goede discussies. En dat is mooi. Zo blijven we mét en ván elkaar leren. Met als doel om de psychosociale zorg voor mensen met brandwonden verder te ontwikkelen en waar nodig te verbeteren.