Samen staan we sterker! Tijdens de vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg (NVBZ) op 13 april is de ‘Academie Brandwondenverpleegkunde’ gelanceerd. Verpleegkundigen uit alle drie de brandwondencentra werken hierin samen om zorg én scholing af te stemmen en nog beter te maken. Een afvaardiging van een aantal verpleegkundigen uit ieder brandwondencentrum komen regelmatig bij elkaar om ervaringen te delen en te inspireren. Welke projecten spelen er? Hoe pakt het andere brandwondencentrum iets aan? Hier komen mooie plannen en ideeën uit voort. Voorafgaand aan iedere NVBZ vergadering wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij alle verpleegkundigen welkom zijn. Door van elkaar te leren, wordt de brandwondenzorg in Nederland alsmaar beter én het bijzondere verpleegkundigen vak meer op de kaart gezet!

Binnen de academie wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen:
1. het bevorderen van de kwaliteit van verpleegkundige zorg voor patiënten met brandwonden;
2. het bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige beroepsuitoefening in de brandwondenzorg, met de focus op samenwerking, educatie en verpleegkundig onderzoek;
3. het leggen en onderhouden van onderlinge, nationale en internationale contacten en het bevorderen van de uitwisseling en samenwerking van verplegenden die werkzaam zijn in de brandwondenzorg;
4. het nastreven van uniformiteit in de praktijk van de beroepsuitoefening.