Omgaan met gevoelens en psychische problematiek

Over het algemeen is iedereen bekend met de lichamelijke gevolgen van brandwonden. De gevolgen op psychisch en sociaal vlak zijn minder bekend. Het leven met littekens kan emotionele reacties veroorzaken.

Deze informatie is bedoeld om mensen met brandwonden meer inzicht te geven in de verschillende problemen die kunnen ontstaan na het ontslag uit het ziekenhuis. Daarnaast is de tekst bedoeld als wegwijzer naar goede hulp. Bij elk onderwerp zijn tips vermeld over hoe u bepaalde zaken zelf aan kunt pakken. Bovendien wordt in elk hoofdstuk verwezen naar vormen van hulpverlening. In de eerste plaats is de tekst geschreven voor mensen met brandwonden. Uiteraard is de informatie ook zinvol voor partners of familieleden.

Sommige gevoelens kunnen een logisch gevolg van het ongeval zijn. Het is belangrijk dat u zich er bewust van bent dat deze gevoelens uw plezier in het leven kunnen belemmeren.

Schaamte

Gevoelens van schaamte komen bij mensen met brandwonden regelmatig voor. Deze schaamte kan te maken hebben met uw reactie tijdens het ongeval. Het is niet vreemd dat u tijdens het ongeval anders reageerde dan dat u van uzelf gewend bent. Bijvoorbeeld huilen en schreeuwen. Dit

zijn normale reacties in ingrijpende situaties. Maar schaamte kan ook te maken hebben met de littekens. Het ervaren van schaamte kan iemand ernstig belemmeren in het leggen van contacten.

Boosheid

Soms is het moeilijk te accepteren dat het ongeval is gebeurd. Mensen worstelen met vragen waarom het is gebeurd en waarom het precies hen moest overkomen. Wat het nog moeilijker kan maken, is wanneer anderen hebben bijgedragen aan het ongeval of er zelfs schuldig aan zijn. Boosheid heeft ook te maken met gevoelens van onmacht. Een goed voorbeeld is juridische procesvoering. Zolang er ontwikkelingen in juridische processen zijn, laten mensen de situatie niet rusten. Pas wanneer er zekerheid is, begint het verwerken. Wanneer boosheid aanhoudt en het uw functioneren belet, heeft u er baat bij om hulp te zoeken.

Schuldgevoel

Veel mensen maken zichzelf verwijten over de oorzaak van het ongeval of hoe ze tijdens het ongeval handelden. Dit kan mensen het gevoel geven dat ze daardoor minder goed of minderwaardig zijn. De oorzaak hiervan is dat ze naar hun idee iets fouts hebben gedaan. Ook kunnen ze zich schuldig voelen over hoe ze hebben gereageerd tijdens het ongeval. Dit is vaak het geval wanneer anderen bij het ongeval aanwezig waren. Deze gevoelens belemmeren het verwerken van het ongeval.

Rouw

Mensen worden door het ongeval gedwongen om opeens afscheid te nemen van het normale leven. Het gevoel van onkwetsbaarheid is aangetast. Mogelijk is een groot aantal materiële zaken kwijtgeraakt. Ook is het mogelijk dat anderen door het ongeval zijn omgekomen. Gevoelens van verlies moeten een plaats in uw leven krijgen. Het verlies van schoonheid door littekens kan ook rouwreacties geven. Rouw en aanvaarding van de nieuwe situatie vormen een moeizaam proces dat tijd kost en waar u de tijd voor mag nemen.

Eenzaamheid

Een ongeval overkomt iemand plotseling en gaat vaak samen met een intens gevoel van verlatenheid en eenzaamheid. Daarbij ontstaan gevoelens van hulpeloosheid en controleverlies. De geïsoleerde verpleging tijdens de ziekenhuisopname kan tevens intense gevoelens van eenzaamheid oproepen. Tevens kunt u het idee hebben dat de eerder genoemde gevoelens als rouw, schaamte en schuld voor een ander niet te begrijpen zijn. Het blijft van groot belang dat u probeert om uw naasten op de hoogte te brengen van uw ervaringen. Ook al zult u sommige dingen, voor uw gevoel, meer dan tien keer moeten vertellen.

Brandwondeninformatielijn

Na een brandwondenongeval kunt u behoefte hebben aan psychologische hulp. Neem bij vragen over hulp contact op met het brandwondencentrum waar u bent behandeld. Er is tevens een netwerk van psychologen beschikbaar. De brandwondeninformatielijn 0900 0440044 verwijst wij u door naar een geschikte hulpverlener.