Bij wie kunt u terecht?

Komt u er zelf niet uit? Dan zijn er diverse mogelijkheden om hulp te verkrijgen.

Brandwondeninformatielijn 0900 044 0044
De Brandwondeninformatielijn is het aanspreekpunt voor mensen met brandwonden die op zoek zijn naar informatie of hulp. Wanneer u hulp in uw regio zoekt, kunt u contact opnemen met de Brandwondeninformatielijn via telefoonnummer 0900-0440044.

Tussen 23 december 2023 en 2 januari 2024 is de Brandwondeninformatielijn gesloten.

Lotgenotencontact
De patiëntenvereniging ‘Vereniging van Mensen met Brandwonden’ organiseert verschillende soorten lotgenotencontact.

Huisarts
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw huisarts. Uw huisarts kan, wanneer hij of zij dat wenst, contact opnemen met één van de medewerkers van de Brandwondeninformatielijn.

Informatie over (na-)behandeling:

  • Brandwondencentrum Groningen Martiniziekenhuis: (050) 524 55 60
  • Brandwondencentrum Rotterdam Maasstad Ziekenhuis: (010) 291 37 18
  • Brandwondencentrum Beverwijk Rode Kruis Ziekenhuis: (0251) 26 55 55

Informatie over lotgenotencontact

Vereniging van Mensen met Brandwonden 06-28924494

De Vereniging van Mensen met Brandwonden heeft zich ten doel gesteld volwassenen, kinderen, familieleden en relaties te begeleiden en te adviseren na het ontslag uit het ziekenhuis, opdat zij zoveel mogelijk het ‘normale’ leven weer kunnen hervatten.

Stichting Kind en Brandwond (0251) 275510

Stichting Kind en Brandwond vult de behandeling van kinderen met brandwonden aan. Er is bijvoorbeeld speciaal oefenspelmateriaal voor hen ontwikkeld en door middel van video kan onder andere een verbandwisseling aan de ouders worden uitgelegd. Voor patiënten die langere of kortere tijd ontslagen zijn uit het ziekenhuis worden door de stichting speciale vakantiekampen georganiseerd.

Nederlandse Brandwonden Stichting (0251) 27 55 55

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Daarom zetten zij zich tevens in voor het bevorderen van lotgenotencontact door het organiseren van activiteiten.