Het meemaken van een brandwondenongeval is ingrijpend en kan leiden tot gevoelens van somberheid en depressie. Gevoelens van somberheid heten ‘een depressieve reactie’. Wanneer deze depressieve reactie lang aanhoudt, kan er sprake zijn van een depressie. Iemand heeft last van een depressie wanneer hij of zij zich gedurende een aantal weken erg neerslachtig voelt of zijn interesse heeft verloren in de meeste activiteiten waarin hij of zij voor het ongeval wel geïnteresseerd was.

Voor gevoelens van somberheid kunnen verschillende oorzaken zijn. Soms is er materiële schade bij een ongeval. Zo kunnen door een huisbrand allerlei waardevolle en persoonlijke bezittingen verloren zijn gegaan. Daarbij kunnen er bij een ongeval dierbaren omgekomen zijn. Het hebben van littekens en het verlies van uiterlijke schoonheid kunnen ook dit soort sombere gevoelens uitlokken.

Tijdens de ziekenhuisopname komt het vaak voor dat mensen last hebben van depressieve gevoelens. De langdurige ziekenhuisopname, die gepaard gaat met pijn en geïsoleerd zijn van de buitenwereld, maakt mensen met brandwonden eenzaam. Bewegingsbeperking en afhankelijkheid tasten ook vaak het gevoel van zelfredzaamheid en eigenwaarde aan. Een jaar na het ongeval heeft ongeveer één op de tien mensen nog steeds ernstige klachten. In principe hoeven klachten rondom depressie niets te maken te hebben met de ernst van de verwonding. Ook wanneer iemand eerder last heeft gehad van depressieve gevoelens, kunnen die weer de kop opsteken na het meemaken van een brandwondenongeval. Over het algemeen zijn vrouwen gevoeliger voor het ontwikkelen van een depressie dan mannen.

Herkent u meerdere van de onderstaande symptomen bij uzelf, dan is het raadzaam om hulp te zoeken.

 • Ik heb geen interesse meer in leuke en ‘normale’ activiteiten.
 • Ik kan mijzelf moeilijk concentreren.
 • Mijn eetlust en gewicht zijn veranderd.
 • Mijn slaappatroon is veranderd.
 • Ik heb gebrek aan energie.
 • Ik heb last van schuldgevoelens.
 • Ik heb problemen met het nemen van beslissingen.
 • Ik heb steeds gedachten aan dood of zelfmoord.

Wanneer uw gemoedstoestand u belemmert in het normale leven of weerslag heeft op het gezinsleven, heeft u baat bij professionele hulp.

Wanneer is professionele hulp nodig?

Een periode van aanpassing na ontslag uit het ziekenhuis is normaal. Het dagelijkse leven is tijdens de ziekenhuisperiode zo verstoord, dat het volstrekt normaal is dat bij thuiskomst alles z’n ritme weer moet krijgen. Bovendien moet iemand met brandwonden heel wat verwerken. Normaal gesproken

zullen de klachten na verloop van tijd verminderen. Het is ook mogelijk dat het in het begin allemaal wel meevalt. Na een korte periode, maar ook na langere tijd kunnen klachten rond depressie plotseling optreden.

Wat biedt een hulpverlener u?

Er bestaan verschillende psychologische behandelingen die de klachten verminderen of doen verdwijnen. Met medicijnen kunnen bepaalde symptomen ook verminderd worden.
Er zijn diverse mogelijkheden om professionele hulp te krijgen bij somberheid of depressie.

 1. Brandwondeninformatielijn 0900-0440044
  De Brandwondeninformatielijn is het aanspreekpunt voor mensen met brandwonden die op zoek zijn naar informatie of hulp. Wanneer u hulp in uw regio zoekt, kunt u contact opnemen met de Brandwondeninformatielijn via telefoonnummer 0900-0440044.
 2. Lotgenotencontact
  De patiëntenvereniging ‘Vereniging van Mensen met Brandwonden’ organiseert verschillende soorten lotgenotencontact.
 3. Huisarts
  Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw huisarts. Uw huisarts kan, wanneer hij of zij dat wenst, contact opnemen met één van de medewerkers van de Brandwondeninformatielijn.

Wat kunt u zelf doen?

Erken dat u zich neerslachtig voelt. Praat over uw gevoelens. Zoek contact met mensen die soortgelijke ervaringen hebben, ook al hebt u er eigenlijk geen zin in. Zorg voor voldoende leuke ontspannende dingen.