Patiënten met brandwonden

Voor de behandeling van de brandwonden van uw patiënt was eventueel een opname in het ziekenhuis nodig. Deze opname vind dan vaak plaats in een brandwondencentrum, op de chirurgische afdeling of op de kinderafdeling van een ziekenhuis. De opname in het ziekenhuis is een enerverende periode voor de patiënt geweest, met pijnlijke verbandwisselingen en soms meerdere operaties. Na ontslag uit het ziekenhuis duurt het genezingsproces voort en dat neemt een lange tijd in beslag.

Neem bij vragen over behandeling of begeleiding van patiënten met brandwonden contact op met medewerkers van het brandwondencentrum.

  • Brandwondencentrum Groningen Martiniziekenhuis: (050) 524 55 60
  • Brandwondencentrum Rotterdam Maasstad Ziekenhuis: (010) 291 19 11
  • Brandwondencentrum Beverwijk Rode Kruis Ziekenhuis: (0251) 26 55 55

Brochure voor huisartsen en hulpverleners

Download op deze pagina de brochure voor huisartsen en hulpverleners met achtergrondinformatie over brandwonden, de behandeling in het ziekenhuis en problematiek waar patiënten met brandwonden na hun ontslag uit het ziekenhuis mee geconfronteerd kunnen worden.

Download de brochure