Omgaan met brandwonden van kinderen door leerkrachten

Wanneer de leerling door een ziekenhuisopname enige tijd niet op school is geweest, heeft hij veel aandacht gekregen omdat hij zich in een uitzonderingspositie bevond. Nu moet hij weer leren meegaan in het dagelijkse schoolritme. Dit kost best wat inspanning, zeker omdat het al een emotionele tijd is. Het is dan ook belangrijk om de terugkeer in de groep op een juiste wijze te begeleiden en enigszins te sturen.

Goede begeleiding

Andere leerlingen en leerkrachten zijn niet gewend om met brandwonden om te gaan. Het eerste contact op school is daarom sowieso wat onwennig en moeilijk. Wanneer de leerling een gezichts- en/of zichtbare verbranding heeft opgelopen, zal zijn omgeving moeten wennen aan zijn uiterlijk. Goede begeleiding bij de terugkeer op school kan veel problemen voorkomen. Dit begint met het voorbereiden van de klas zodat de leerlingen het onderwerp brandwonden besproken hebben en de gevolgen daarvan begrijpen. Misschien wil de leerling liever zelf vertellen wat hem overkomen is. Help hem daarbij, dit is goed voor zijn zelfbeeld en eigenwaarde.

Aandacht voor anderen in de groep

Voor de rest van de klas is de nieuwe situatie spannend. Met elkaar in alle openheid over brandwonden en littekens praten, vermindert de spanning. Bij jonge kinderen zal een kringgesprek voldoende mogelijkheden bieden om met elkaar in gesprek te komen. Bij oudere kinderen zal een discussie met gespreksvragen goed werken. Gebruik uw rol als leerkracht. Wanneer u op een gewone manier met een leerling met brandwonden omgaat, zullen de andere leerlingen uw voorbeeld snel volgen.

Ondersteuning

Om het totale proces te begeleiden, kunt u ondersteuning vragen aan medewerkers van het brandwondencentrum. Deze speciaal opgeleide medewerkers begeleiden kinderen en jongeren tijdens de terugkeer in de klas. Wanneer een leerling niet (meer) in een brandwondencentrum in behandeling is, kunt u voor ondersteuning contact opnemen met de Nederlandse Brandwonden Stichting