Behandeling van necrotiserende fasciitis

Bij de behandeling van necrotiserende fasciitis is snelheid van levensbelang. De patiënt moet direct worden opgenomen in het ziekenhuis. Hoe eerder de behandeling start, hoe beter de vooruitzichten.

Na het stellen van de diagnose wordt via een infuus antibiotica toegediend in hoge dosering. Om de infectie te stoppen moet het aangetaste weefsel worden verwijderd tijdens een operatie. Meestal zijn er meerdere operaties nodig, omdat de antibiotica niet goed kunnen aanslaan in afgestorven weefsel.

pagina 6 en 7

Doordat de patiënt vaak ernstig ziek wordt, kan het zijn dat de verschillende organen ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld door tijdelijke beademing of een dialyse op de Intensive Care afdeling. Wanneer het dode weefsel is verwijderd, blijft een diepe wond over die lijkt op een uitgebreide derdegraads verbranding. Om deze reden worden dergelijke patiënten vaak overgeplaatst naar een brandwondencentrum. In brandwondencentra zijn professionals en faciliteiten aanwezig om de allerbeste zorg te leveren aan iemand met grote wonden als gevolg van deze infectie. Deze wonden worden gesloten met een huidtransplantaat of door het verplaatsen van huid van een ander deel van het lichaam.

Het komt vaak voor dat na behandeling in een brandwondencentrum de patiënt tijdelijk naar een revalidatiecentrum gaat. Hier leert hij om te gaan met de gevolgen van en eventuele beperkingen die ontstaan zijn door de infectie.

Gevolgen van necrotiserende fasciitis

Hoe langer het duurt voordat met de behandeling wordt begonnen, hoe slechter de vooruitzichten voor de patiënt. Het sterftecijfer is hoog: 20 tot 40 % van de patiënten overlijdt aan necrotiserende fasciitis, zelfs met de juiste behandeling. De gevolgen van het doormaken van Necrotiserende Fasciitis zijn sterk afhankelijk van de plek van de littekens, de uitgebreidheid, de leeftijd en de conditie van de patiënt voordat deze ziekte uitbrak. Een algemene klacht is de ernstige littekenvorming en het feit dat mensen nog lang vermoeid zijn. Hierdoor is het vaak nodig om het werk en sociaal leven aan te passen. De vermoeidheid en lichamelijke beperkingen door de littekens kunnen somberheid tot gevolg hebben. Er wordt verlies ervaren van het ongeschonden lichaam en van het leven zoals het was voor de ziekte.

Het komt voor dat de restwonden zeer moeilijk genezen en pijn veroorzaken. Dan moeten mensen vaak na een periode thuis opnieuw opgenomen worden in een ziekenhuis (brandwondencentrum) om de wonden te sluiten.
De littekens voelen meestal strak aan, vanwege het feit dat de huid niet kan glijden, door de afwezigheid van het onderhuids vetweefsel. Soms is het moeilijk bepaalde gewrichten goed te gebruiken. Het kan voorkomen, dat het reliëf in de huid zo groot is, dat iemand bijvoorbeeld niet meer op zijn heup kan liggen. Als door de ziekte veel huid en spieren verloren zijn gegaan in de romp, is het nodig om een korset te dragen. Drukkleding geeft vaak steun in het aangedane gebied.

Omdat de littekens na necrotiserende fasciitis overeenkomen met brandwondenlittekens blijven patiënten vaak onder controle van (plastisch) chirurgen op de polikliniek van een brandwondencentrum. De littekens kunnen behandeld worden, om de functie, bijvoorbeeld van een ledemaat, te verbeteren of in latere instantie om de littekens te verfraaien. Niet alleen lichamelijke zorg is van belang, maar ook psychische begeleiding moet gegeven worden. Dit wordt opgepakt in het behandelend ziekenhuis.

Wilt u meer weten? In deze brochure vindt u informatie over necrotiserende fasciitis, de behandeling hiervan, veelvoorkomende problemen, de verwerking en nuttige tips: