Samen bereik je meer

Nazorg aan patiënten met brandwonden is gericht op re-integratie van de patiënt in de maatschappij. Dit willen wij bereiken door het uitvoeren en ondersteunen van nazorgprojecten in nauwe samenwerking met de Vereniging van Mensen met Brandwonden, Stichting Kind & Brandwond, de Nederlandse Brandwonden Stichting en vele vrijwilligers die deze projecten mogelijk maken.

  • De Vereniging van Mensen met Brandwonden

    De Vereniging van Mensen met Brandwonden heeft zich ten doel gesteld volwassenen, kinderen, familieleden en relaties te begeleiden en te adviseren na het ontslag uit het brandwondencentrum, met als doel dat zo goed mogelijk het ‘normale’ leven weer kunnen hervatten.

  • Stichting Kind & Brandwond

    Stichting Kind & Brandwond zet zich in om het leed van kinderen met brandwonden te verzachten. Zij helpen hen om te gaan met hun littekens en met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Dat doet de stichting onder andere door het organiseren van vakantieweken voor kinderen, tieners en jongeren met brandwonden.

  • Nederlandse Brandwonden Stichting

    De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed als gevolg van brandwonden tot een minimum beperken. Met als doelstellingen: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de kwaliteit van de brandwondenzorg en het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden.