Brandwondenmagazine cover

Voor professionals die niet regelmatig met brandwonden in aanraking komen, kan het lastig zijn om de grootte en diepte van een brandwond correct in schatten. Om ervoor te zorgen dat patiënten met brandwonden passende zorg op de juiste plaats krijgen, is nu het magazine Zorg voor Brandwonden beschikbaar. Naast de al bestaande hulpmiddelen zoals de richtlijnen, de verwijscriteria, de webapplicatie en het opleiden van artsen en verpleegkundigen, biedt dit naslagwerk collega’s in de eerste- en tweedelijnszorg een helpende hand.

Met het magazine nodigen de professionals in de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) hun collega’s uit om bij twijfel vooral contact op te nemen. Want een passende behandeling, juist in de eerste opvang, is in de behandeling van bandwonden van groot belang. “Of er nu sprake is van over- of onderschatting, in beide gevallen kan het de patiënt schaden”, aldus Kees Hoogewerf, Hoofd Preventie, Zorg & Kwaliteit van Leven bij de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Expertise

Om de kennis over deze opvang op te frissen en de medisch professional te ondersteunen waar nodig, is dit naslagwerk ontwikkeld. “Er is bewust gekozen voor de opzet van een magazine, met de uitstraling dat de brandwondencentra altijd beschikbaar zijn voor advies en de expertise in huis hebben om de beste behandeling aan te bieden. Daarbij hebben we gekozen voor een stevige uitvoering, zodat professionals het als naslagwerk kunnen bewaren en altijd even kunnen terugkijken,” vertelt Hoogewerf.

Alle facetten van de eerste opvang van patiënten met brandwonden komen aan bod. Van de zorg aan oppervlakkige en kleine brandwonden, maar ook de ernstige diepe en grote brandwonden. Zo wordt de lezer meegenomen met een fotoverslag naar de eerste momenten in een brandwondencentrum, maar wordt ook het belang van de verschillende richtlijnen beschreven. Ook is er een interview met een pedagoog die ingaat op het belang van de juiste begeleiding van kind en de ouder. Belangrijk, want helaas zijn kinderen nog altijd oververtegenwoordigd in de brandwondencentra.

Toegankelijkheid

Het magazine is bedoeld voor zorgprofessionals die worden geconfronteerd met de eerste opvang van patiënten met brandwonden en verwijzen. Denk hierbij aan huisartsen, maar ook specialisten op de eerste hulp. Huisartsen in Nederland hebben het magazine inmiddels ontvangen via Huisarts & Wetenschap en ook specialisten op de Spoedeisende Hulp ontvangen het magazine persoonlijk. Later zullen nog meer zorgprofessionals het magazine toegestuurd krijgen. Om de toegankelijkheid te vergroten, is het magazine nu ook online beschikbaar.

print