29 november vond de eerste meeting plaats van de gebruikerscommissie voor het nazorgportal project. Een belangrijke mijlpaal. De nazorgportal, die momenteel wordt ontwikkeld, is een eHealth toepassing speciaal voor brandwondenpatiënten waarbij ingewikkelde zorginformatie wordt vertaald in bruikbare en patiëntgerichte keuzehulpen. Bijvoorbeeld informatie op het gebied van littekenbehandeling na brandwonden en necrotiserende fasciitis. Die informatie is afkomstig uit de registraties en onderzoek vanuit de drie Nederlandse brandwondencentra. Er is data beschikbaar over het letsel en de achtergrond van patiënten, de behandeling en het resultaat van de zorg of behandeling (uitkomstmetingen). Deze informatie is deels gerapporteerd door de patiënt.

Goed beeld van behandelmogelijkheden
De nazorgportal stelt de patiënt in staat om, tijdens het nazorgtraject, middels een app en website zijn persoonlijke omstandigheden en zijn behandeldoelen en -wensen in kaart te brengen en te combineren met een algoritme die de behandelkeuzes en resultaten laat zien van een grote groep eerdere patiënten. Zo krijgt de patiënt een goed beeld van de behandelmogelijkheden die bij hem passen, en de mogelijke resultaten daarvan. Volledig geïnformeerd kan de patiënt samen met de zorgprofessional de beste beslissingen maken over het behandeltraject. De portal bevat naast de keuzehulpen ook veilige communicatiemogelijkheden (e-consult) met en tussen het zorgnetwerk van de patiënt.

Samenwerking met ervaringsdeskundigen met brandwonden
Om ervoor te zorgen dat de nazorgportal zo goed mogelijk aansluit bij de brandwondenpatiënt wordt tijdens de ontwikkeling nauw samengewerkt met ervaringsdeskundigen met brandwonden. Zij weten immers het beste waar een patiënt behoefte aan heeft tijdens het nazorgtraject en tegen welke problemen men aanloopt. Hun input is dan ook van essentieel belang. Vandaar dat zij, samen met verschillende zorgverleners, deel uitmaken van de gebruikerscommissie. Uniek is dat de gebruikerscommissie gedurende het hele 2-jarige project de projectgroep adviseert over de inhoud, gebruikersaspecten en implementatie van de nazorgportal.

Wil je meer weten over dit project? Lees dan het onlangs verschenen artikel ‘Voorloper: nazorgportal voor samen beslissen na brandwonden’ op de website van Qruxx.

Voor dit project werken de drie Nederlandse brandwondencentra binnen Brandwondenzorg Nederland nauw samen met de Vereniging van Mensen met Brandwonden, Nederlandse Brandwonden Stichting en de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN).