Na anderhalf jaar gewerkt te hebben aan de ontwikkeling van het nazorgportaal is deze in maart, net voor de corona-crisis, live gegaan in de brandwondencentra van Rotterdam en Beverwijk. Inmiddels zijn er rond de 50 accounts aangemaakt, en de eerste reacties zijn positief. Het brandwondencentrum Groningen zal dit najaar starten met de implementatie.

 

Het nazorgportaal is gebouwd op het platform van persoonlijke gezondheidsomgeving Quli. Het bevat informatie en tools die de patiënt kunnen helpen bij het herstel na brandwonden, op zowel fysiek, psychisch als sociaal gebied. Bijzonder is de keuzehulp voor littekenbehandeling. Deze helpt de patiënt en behandelaar om de littekenbehandeling te kiezen die het best bij de context van de patiënt past, en stimuleert ‘gedeelde besluitvorming’. In de littekenkeuzehulp wordt gebruik gemaakt van data uit de (uitkomsten)registraties en studies. Daarnaast bevat het nazorgportaal ook communicatiemogelijkheden met het zorgteam en het netwerk van de patiënt.

 

Een account van Quli (het nazorgportaal) wordt aangeboden aan (volwassen) patiënten die ontslagen worden uit het brandwondencentrum. Patiënten die al langer geleden brandwonden hebben opgelopen kunnen zelf een account aanmaken via de website nazorg.brandwonden.nl, voor zorgverleners en andere belangstellenden is op deze website ook een vraagbaak en leeromgeving te vinden over het nazorgportaal.

 

Door de Coronacrisis bleek er een grote behoefte aan de mogelijkheid om te kunnen beeldbellen met patiënten die normaal gesproken een poli-afspraak zouden hebben. Dit hebben we dan ook versneld kunnen implementeren binnen het nazorgportaal.

De evaluatie van het project is, wegens Corona, verschoven naar het najaar van 2020.

print