Het zomerse weer van afgelopen dagen eindigde voor negen personen in het brandwondencentrum. Het gebruik van brandbare vloeistoffen zoals benzine, spiritus en bio-ethanol bij het aansteken van een barbecue, vuurkorf of tuinafval veroorzaakte bij deze mensen ernstige brandwonden. Typische ‘mooi weer ongevallen’. Dit soort ongevallen is het afgelopen jaar met 8,6% toegenomen. ‘’Nadat we een aantal jaren een daling zagen in het aantal ongevallen met brandbare vloeistoffen, baart deze stijging ons zorgen’’, aldus Jacob Blik – afdelingshoofd Brandwondencentrum Groningen.

Uit onderzoek[1] van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat er afgelopen jaar 88 mensen met zeer ernstige brandwonden werden opgenomen in het Brandwondencentrum in Groningen, Beverwijk en Rotterdam na een ongeval met brandbare vloeistoffen. Ter vergelijking, in 2015 waren dit er 81. Een stijging van 8,6%. Opvallend was de verdubbeling van slachtoffers door benzine en spiritus; bij benzine van 13 naar 27 en bij spiritus van 6 naar 13. Wat de oorzaak is van deze plotselinge toename is niet bekend. Wel zien we ieder jaar een piek in het aantal ongevallen tijdens de zomermaanden. Blik: ‘’Zodra het mooi weer wordt gaan de mensen naar buiten, gezellig barbecueën en de tuin zomerklaar maken. Ongevallen met spiritus, bio-ethanol en benzine liggen dan op de loer. Men gebruikt benzine om tuinafval te verbranden, spiritus om de barbecue aan te steken en vult de sfeerhaard bij met bio-ethanol. Ook zien we kindjes binnenkomen die hun handjes aan de barbecue hebben verbrand.’’

Risico’s onderschat
Hoe snel het mis kan gaan blijkt uit het verhaal van ervaringsdeskundige Jack: ‘’Ik wilde even snel wat rietafval verbranden. Hiervoor gebruikte ik altijd benzine. Kennelijk heb ik daarbij benzine op mijn kleding gemorst. Toen het brandende riet door een windvlaag alle kanten op vloog vatte mijn kleding vlam.’’ Jack raakte ernstig verbrand en werd voor langere tijd opgenomen in het brandwondencentrum Groningen.
Uit de verhalen van Jack en andere slachtoffers is bekend dat mensen weinig weten over de gevaren van het gebruik van brandbare vloeistoffen. Brandbare vloeistoffen zijn nooit 100% veilig te gebruiken. Bij alle brandbare vloeistoffen zoals spiritus, bio-ethanol of (was)benzine komt bij het openen ALTIJD een gaswolk vrij die in de lucht blijft hangen (verdamping). Deze gaswolk is zeer groot. Eén vonk in de gaswolk kan dan genoeg zijn voor een meterslange steekvlam. Niet alleen de persoon die de brandbare vloeistof in de barbecue of de vuurkorf spuit loopt gevaar; vaak zijn het juist de omstanders die vlam vatten.

Hoe moet het dan wel?
De drie Brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam en de Nederlandse Brandwonden Stichting raden mensen aan geen brandbare vloeistoffen te gebruiken voor het aanmaken van een sfeerhaard- of licht, de barbecue of vuurkorf. Brandbare vloeistoffen zoals spiritus, bio-ethanol of (was)benzine mogen in geen geval op een vuurbron worden gespoten. De enige manier om een barbecue 100% veilig aan te steken, is met aanmaakblokjes. Zorg dat kinderen op minimaal twee meter afstand blijven van een barbecue of open vuur. En wil je een sfeerhaard of –licht bijvullen? Wacht dan minstens een uur met het bijvullen van het reservoir nadat de vlam is gedoofd. Breng tuinafval kosteloos naar de gemeentelijke stort of maak een composthoop.

En wat als het toch mis gaat?
Via een online kennistest leer je in slechts acht vragen wat je moet doen als iemand in brand staat. Test je eerste hulpkennis via www.brandwondenstichting.nl/bbq. Meer tips voor veilig gebruik van brandbare vloeistoffen en de verhalen van ervaringsdeskundigen Chris, Kim, Jeroen, Anna en Roza lees je op www.brandwondenstichting.nl/brandbarevloeistoffen.