De meeste fatale woningbranden starten in de woonkamer. En alleenstaande ouders hebben meer kans op een woningbrand. Dat zijn nieuwe inzichten die we uit Europees vergelijkend onderzoek leren.

De Brandweeracademie (Instituut Fysieke Veiligheid) en de Nederlandse Brandwonden Stichting werken binnen het project European Fire Safety Alliance intensief samen om het aantal doden en gewonden door brand te verminderen. Met de publicatie van het rapport ‘Fatal Residential Fires in Europe’ zetten we de eerste stap om fatale woningbranden in Europa te analyseren. Met het doel om te komen tot een Europees risicoprofiel. Het voorkomen van brand is enkel effectief als we voldoende kennis hebben over de kansen, omstandigheden en effecten van woningbranden.Ā Brandveiligheidsmaatregelen overschrijden nationale grenzen, daarom is meer inzicht in woningbranden op Europees niveau noodzakelijk. De European Fire Safety Alliance (EuroFSA) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) deden onderzoek naar fatale woningbranden in Europa. De gegevens van 9 Europese landen zijn nu verzameld en geanalyseerd en de eerste resultaten van dit onderzoek zijn in dit rapport gebundeld.

Je kunt het volledige rapport hier downloaden! Bekijk ook de graphic met de belangrijkste resultaten uit het rapport.

print