Aandacht voor Necrotiserende fasciitis

Het komt regelmatig voor dat een patiënt met een ernstige vorm van necrotiserende fasciitis wordt opgenomen in een brandwondencentrum. De reden hiervoor is dat deze groep patiënten dezelfde specialistische behandeling en zorg nodig hebben als ernstig verbrande mensen. Deze aandoening verdient de aandacht, want necrotiserende fasciitis wordt regelmatig niet tijdig genoeg herkend. Een snelle diagnose…

Succesvolle BOCK campagne!

Met een startschot in Staphorst is op maandag 17 december de aftrap gegeven voor de vierde editie van de BOCK-campagne. Vier burgemeesters gingen namens de vier deelnemende ’veiligheidsregio’s met elkaar de strijd aan om de bal zo ver mogelijk weg te schieten met een melkbus. Daarbij werden zij bijgestaan door een ervaren carbidknaller (de BOCK)…

Preventiecampagne gericht op de allerkleinsten 

Meer dan een kwart van de brandwondenpatiënten in de drie Nederlandse brandwondencentra is jonger dan 5 jaar. In 90% van de gevallen is de oorzaak een hete vloeistof zoals thee, koffie of heet water. In samenwerking met de drie Nederlandse brandwondencentra zijn de specifieke situaties waarin deze brandwondenongevallen ontstaan, in kaart gebracht. De uitkomsten worden…

Vuurwerk eist tientallen brandwondenslachtoffers

Gedurende de feestdagenperiode – van zaterdag 22 december t/m woensdagochtend 2 januari – hebben 112 slachtoffers zich in de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk of Rotterdam gemeld na een brandwondenongeval. Bijna de helft van het totaal aantal slachtoffers viel tijdens Oud & Nieuw. Vuurwerk was bij meer dan een derde (34,8%) de oorzaak. Onder de brandwondenslachtoffers…

Waarschuwing: Oud & Nieuw gevaarlijkste twee dagen van het jaar

In vergelijking met andere dagen in het jaar is het risico op brand en brandwondenongevallen het grootst op 31 december en 1 januari. Tijdens deze dagen is er 4,5 keer meer risico op brand. Het risico op brandwonden neemt tijdens Oud & Nieuw zelfs met 6 keer toe. “Wij bereiden ons nu al voor, want…

De invloed van bloedplaatjes op genezing van brandwonden

Bloedplaatjes spelen een voorname rol bij de stolling van bloed in een wond. Maar ze hebben nog andere functies: ze zijn belangrijk bij onze afweer en ze zitten vol met groeifactoren die wondgenezing stimuleert. Het onderzoek Over bloedplaatjes en brandwonden van Roos Marck bestudeert de invloed van bloedplaatjes op de genezing van brandwonden én de…

Onderzoek leidt tot doelgerichte preventieprojecten

De Nederlandse Brandwonden Stichting doet momenteel onderzoek naar de risicofactoren, ongevalstoedracht en kenmerken van brandwonden bij kinderen jonger dan vijf jaar. De reden van dit onderzoek is dat we in de brandwondencentra relatief meer jonge kinderen zien in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Christel von Reeken – coördinator preventie Nederlandse Brandwonden Stichting: ‘’Aan de hand van de uitkomsten kunnen…

Vuurwerkletsel treft vooral minderjarige mannen en omstanders

Onderzoekers van het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis, het Oogziekenhuis Rotterdam en de afdeling Traumachirurgie van het Erasmus MC voerden dit jaar voor het eerst een uitgebreid en integraal onderzoek uit naar vuurwerkletsel door consumentenvuurwerk. In december 2017 en januari 2018 zijn 63 vuurwerkslachtoffers behandeld in één van de twaalf ziekenhuizen in Zuidwest Nederland. Van…

Het nieuwe Infocus magazine is uit!

De Vereniging van Mensen met Brandwonden publiceert drie keer per jaar het magazine Infocus. Dit magazine biedt volop informatie over de nieuwste ontwikkelingen binnen de brandwondenzorg op het gebied van o.a. wetenschappelijk onderzoek, behandelmethodes en belangenbehartiging. Verder lees je meer over de vele activiteiten die we organiseren. Ook delen mensen met brandwonden hun verhaal. In…

Training patiëntenparticipatie bij brandwondenonderzoek

Nederland is een van de koplopers op het gebied van patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. Ook binnen de brandwondenzorg betrekken we ervaringsdeskundigen actief bij het brandwondenonderzoek. Dit levert veel waardevolle informatie op. Om patiëntenparticipatie te stimuleren en zo goed mogelijk in te zetten binnen onderzoeksprojecten worden onze onderzoekers hierin getraind. Op 16 november vond deze training…

Brandwondenzorg Nederland gaat internationaal!

Eind november reisden een aantal collega’s vanuit de drie brandwondencentra af naar het verre India voor het International Society for Burn Injuries (ISBI) congres. Hier gaven zij, voor een publiek van honderden brandwondenzorgcollega’s vanuit de hele wereld, meerdere lezingen over onze expertises, ervaringen en bevinden uit brandwondenonderzoek. Onder andere het landelijke uitkomstmaat- en registratieproject BORN…

Kennis delen over psychosociale zorg leidt tot nieuwe inzichten

Middels psychosociaal en gedragswetenschappelijk onderzoek krijgen we meer inzicht in het psychologisch en sociaal functioneren van volwassenen en kinderen die brandwonden oplopen. Dit leidt tot nieuwe inzichten met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van psychosociale problemen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitwisselen van kennis tussen professionals. Met dat doel werd op 27 november…