2023 start met 29 vuurwerkslachtoffers in brandwondencentra

In de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk of Rotterdam) meldden zich tot nu toe 29 vuurwerkslachtoffers met brandwondenletsel. Hiermee is het totale aantal slachtoffers vergelijkbaar met vorig jaar. Een groot deel van de slachtoffers werd veroorzaakt door carbidschieten. Tijdens de vorige twee jaarwisselingen lag het aantal vuurwerkslachtoffers lager in vergelijking met eerdere jaren door het…

Partner belangrijke schakel bij verwerking van brandwondentrauma

De rol van de partner van een brandwondenpatiënt is groter dan gedacht in de mentale verwerking van een trauma. “Het komt regelmatig voor dat de rollen tussen mensen na een ongeval veranderen. De partner wordt tijdelijk mantelzorger en de patiënt kan niet meedraaien in het huishouden. Daarom is het belangrijk om te kijken wat zowel…

Europese samenwerking in brandwondenzorg van groot belang

Op het 19e European Burns Association (EBA) congres in Turijn is Paul van Zuijlen, professor brandwondengeneeskunde en directeur van het Brandwondencentrum Beverwijk, door de leden gekozen als een van de nieuwe bestuursleden van de EBA. “Samenwerking is de sleutel tot een nog betere brandwondenzorg”, aldus Van Zuijlen. Met zijn nieuwe positie wil Van Zuijlen een…

Input van patiënten cruciaal in vernieuwd meetinstrument voor littekens

POSAS, het meetinstrument voor de littekenkwaliteit in de brandwondenzorg, is vernieuwd. De belangrijkste verandering is dat de mening van brandwondenpatiënten is meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwste versie. “Een belangrijke stap om de zorg voor patiënten nog beter te maken”, aldus plastisch chirurg en projectleider Paul van Zuijlen. De POSAS, een afkorting voor Patient…

Patiënt staat centraal in geüpdatete zorgregistratie in de brandwondenzorg

Vrijdag 15 juli wordt de nieuwe versie van BORN, het registratiesysteem waarin de uitkomsten van de zorg aan brandwondenpatiënten worden geregistreerd, in gebruik genomen door de Nederlandse brandwondencentra. Belangrijk, want deze grote update zorgt voor een hele verandering. “Voor de optimalisatie hebben we ervaringsdeskundigen actief betrokken bij het proces. Zo komen we steeds dichterbij zorg…

Marianne Nieuwenhuis nieuwe brandwondenlector

Vandaag wordt dr. Marianne Nieuwenhuis geïnstalleerd als lector Functieherstel en kwaliteit van leven na brandwonden. Binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing houdt zij zich bezig met de vraag: hoe de multidisciplinaire brandwondenzorg het beste kan bijdragen aan herstel van patiënten met brandwonden. En, wat belemmert mensen na brandwonden om weer actief…

Eerste patiënten behandeld met innovatie behandeling Alkalische Fosfatase

In onderzoek naar de mogelijkheden van Alkalische Fosfatase in de behandeling van patiënten met ernstige brandwonden, is een belangrijke stap gezet. Het onderzoek is recent gestart en inmiddels zijn de eerste patiënten behandeld met de nieuwe methode. Een mijlpaal in dit belangrijke onderzoek naar de veiligheid en toepassing van deze medicatie in de behandeling van…

Operatie met water verbetert brandwondenlittekens

Hydrochirurgie, een manier van opereren door middel van een waterstraal met hoge druk, zorgt voor een betere kwaliteit van de littekens bij patiënten met brandwonden. Dit blijkt uit onderzoek van Nine Legemate. Zij promoveerde 22 maart aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, op haar onderzoek naar het effect van hydrochirurgie in de behandeling van brandwonden.…

Samenwerking en kennisuitwisseling moet chirurgische zorg wereldwijd verbeteren

Om ervoor te zorgen dat wereldwijd meer mensen toegang hebben tot de chirurgische zorg die zij nodig hebben, is langdurige samenwerking met een focus op kennisuitwisseling nodig. Dit concludeerde Matthijs Botman na jarenlang internationaal onderzoek. Hij promoveerde 15 oktober op zijn onderzoek naar het inzetten van chirurgische interventies in lage- en middeninkomenslanden. De behoefte aan…

Lokale en duurzame samenwerkingen om brandwondenzorg wereldwijd te verbeteren

Initiatieven die zijn gebaseerd op een sterke inbreng van de lokale gemeenschap en experts, waar een duurzame en gelijkwaardige samenwerking centraal staat. Dat was het advies van Thom Hendriks om de brandwondenzorg in lage-inkomenslanden te verbeteren. Hij promoveerde 15 oktober op zijn onderzoek naar de huidige stand van zaken in de brandwondenzorg in deze landen.…

Enzymatische debridement en jeuk: innovatieve behandelingsperspectieven

Nieuwe inzichten in de behandeling van brandwonden en perspectieven voor de verbetering van de kwaliteit van leven van brandwondenpatiënten. Dat waren de aanknopingspunten van de promotie van Kelly Kwa. Woensdag 6 oktober promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op haar onderzoek naar de werking van enzymatische debridement en de impact van jeuk bij brandwondenpatiënten. Om…

TZO subsidie voor Topklinische brandwondenzorg Nederland

ZonMW heeft de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) een subsidie van bijna drie miljoen euro voor Topspecialistische Zorg en Onderzoek toegekend. Deze subsidie wordt ingezet om de zorg voor brandwondenpatiënten verder te verbeteren. De ambities zijn hoog. De brandwondencentra zetten in op een cultuurverandering waarbij nog meer wordt gekeken naar behandeling op maat…