De Nederlandse Brandwonden Stichting doet momenteel onderzoek naar de risicofactoren, ongevalstoedracht en kenmerken van brandwonden bij kinderen jonger dan vijf jaar. De reden van dit onderzoek is dat we in de brandwondencentra relatief meer jonge kinderen zien in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Christel von Reeken – coördinator preventie Nederlandse Brandwonden Stichting: ‘’Aan de hand van de uitkomsten kunnen we onze preventiecampagnes heel specifiek richten op de grootste risicogroepen en brandwondenongevallen bij deze kleine kinderen voorkomen.’’ Er zijn inmiddels 495 kinderen geïncludeerd in de studie en momenteel worden alle gegevens geanalyseerd. De verwachting is dat dit onderzoek in april 2019 is afgerond. We houden jullie op de hoogte.