De Opleiding Brandwonden Verpleegkunde (OBV) is vanaf maart 2021 door het College Zorg Opleidingen (CZO) erkend. De erkenning voor het praktijkdeel geldt voor alle de drie de brandwondencentra: Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam; Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk en Martini Ziekenhuis, Groningen. Het theoriedeel, dat gezamenlijk ontwikkeld werd, valt onder beheer van de Martini Academie, het opleidingsinstituut van het Martini Ziekenhuis. Zowel het theoretische als praktijkdeel van de verpleegkundige opleiding zijn getoetst aan de landelijke, door het CZO gestelde opleidingseisen. De CZO-erkenning van de OBV onderstreept de kwaliteit van deze specialistische opleiding. Het diploma wordt vanaf nu in heel Nederland geaccepteerd.

‘Op 8 april aanstaande ronden 18 studenten de OBV af. Deze collega-verpleegkundigen zijn niet alleen klaar voor het werk als brandwondenverpleegkundige in hun brandwondencentrum, maar zij krijgen ook direct een nationaal erkend diploma’ zegt Aagtje Mekkering, een van de opleidingscoördinatoren OBV. ‘ En dat zijn deze professionals waard. Want brandwondenverpleegkundigen zijn de basis om de best mogelijke brandwondenzorg te bieden aan patiënten met ernstige brandwonden.’

Brandwondenverpleegkunde is een vak apart. Brandwondenverpleegkundigen krijgen te maken met volwassenen en kinderen met hoog-complexe en levensbedreigende situaties In 2008 ontwikkelden de drie Nederlandse brandwondencentra met ondersteuning van de Nederlandse Brandwonden Stichting de OBV. Deze gespecialiseerde vervolgopleiding duurt ongeveer 16 maanden en is volledig op maat ingericht voor gediplomeerd verpleegkundigen die werkzaam zijn in één van de drie Nederlandse brandwondencentra. De eindtermen van de OBV zijn inhoudelijk gebaseerd op het ‘Beroepsdeelprofiel van de gespecialiseerde verpleegkundige brandwondenzorg’ , waarin de competenties zijn vastgelegd waaraan een brandwondenverpleegkundige voldoet.

De opleidingscoördinatoren en praktijkopleiders van de drie centra, die veel werk hebben verzet, zijn trots op het behaalde resultaat en zien de CZO-erkenning als belangrijke stap in het doorlopend professionaliseren en innoveren van onderwijs in de brandwondenzorg.

print