Beverwijk, 11 oktober 2018 – Door te late diagnose overlijden patiënten aan necrotiserende fasciitis. Deze levensbedreigende onderhuidse infectie, ook wel ‘de vleesetende bacterie’ genoemd, verspreidt zich razendsnel door het lichaam en leidt binnen enkele uren tot ernstig ziek zijn en uitval van organen. ‘’Ik ben iedere keer weer onder de indruk van de uitgebreide en diepe wonden bij deze patiënten als ze bij ons in het brandwondencentrum binnenkomen. Soms zijn de wonden nog erger dan bij een derdegraads verbranding. Een snellere diagnose en de juiste behandeling kan veel schade voorkomen.’’, zegt Annebeth de Vries – chirurg in het Brandwondencentrum Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis). Om de overlevingskans van deze patiënten te vergroten wordt daar, met medewerking van de Nederlandse Brandwonden Stichting en in samenwerking met de brandwondencentra in Rotterdam en Groningen, gewerkt aan een Fasciitis Centrum Nederland. Zij richten zich op het versnellen van de diagnose door (huis)artsen en het bevorderen van de beste behandeling.

Mirjam: van pijn in mijn kuit tot 25 operaties
Een necrotiserende weke delen infectie (NWDI), waarvan necrotiserende fasciitis het meest bekend is, is een ernstige infectie veroorzaakt door bacteriën. Die kan simpelweg al worden veroorzaakt door een klein wondje van het scheren. Het overkwam Mirjam: ‘’Mijn zoontje had griep en niet veel later begon ook ik mij niet lekker te voelen.  Plotseling kreeg ik koorts en pijn in mijn kuit. Van het hardlopen, dacht ik. De pijn werd heviger en onhoudbaar. Mijn been zwol op. Ik spoedde naar de huisarts. Die dacht aan trombose of een longembolie. Vanaf dat moment weet ik niets meer. Vijf weken later ontwaakte ik uit een coma. Het bleek necrotiserende fasciitis.’’ Mirjams verhaal laat zien hoe razendsnel deze infectie door het lichaam raast en veel schade aanricht. Mirjam: ‘’Ik ben inmiddels tweeënhalf jaar en 25 operaties verder. De gevolgen van necrotiserende fasciitis zijn heftig, zowel lichamelijk als psychisch. Er zitten enorme littekens op mijn been en onderrug. En helaas kan ik door de vermoeidheid en nog geplande operaties nog steeds niet werken.’’

Huidsparende operatietechniek
‘’Door late diagnostiek heeft necrotiserende fasciitis vaak al enorme schade aangericht. De enige manier om de infectie te stoppen is om, naast het geven van antibiotica, het aangetaste weefsel zo snel mogelijk operatief te verwijderen.´´, vertelt Annebeth de Vries. ´´Chirurgen handelen hierdoor rigoureus en zijn geneigd alle huid bij het aangetaste onderhuidse weefsel te verwijderen. Daarin schuilt het tweede probleem. In de brandwondencentra krijgen we vaak patiënten doorverwezen waarbij veel huid is verwijderd, met grote restwonden tot gevolg.  Dat kan anders. Huidsparende operatietechnieken zijn hierin veelbelovend. Ze moeten ervoor zorgen dat de ziekte wel gestopt wordt, maar de uiteindelijke littekens veel minder groot en invaliderend zijn. Wij gaan dat onderzoeken. En de kennis die daaruit komt gaan we met alle professionals delen.’’

Fasciitis Centrum Nederland
Jaco Suijker, promovendus op dit project: ‘‘We starten met het vragen van meer bekendheid voor necrotiserende fasciitis bij behandelaars. Door alle patiënt- en behandelgegevens centraal te registeren kunnen we de effecten van de behandelingen goed monitoren, zowel op de korte als op de lange termijn. Deze infectie kan iedereen van het ene op het andere moment overkomen. Tijdige diagnose en de juiste behandeling is van levensbelang. Het opzetten van een Fasciitis Centrum Nederland, gekoppeld aan het brandwondencentrum in het Rode Kruis Ziekenhuis staat nu in de steigers. Deze patiëntengroep verdient alle aandacht. We kunnen veel leed voorkomen.’’

 

Wil je meer informatie over necrotiserende fasciitis of de mogelijkheden voor lotgenotencontact? Lees het hier!

 

Het onderzoek waarover in dit artikel gesproken wordt is het ‘NSTI Kennis Project´. Dit staat voor Necrotizing Soft Tissue Infection (Necrotiserende Weke Delen Infecties).