BORN 3.0 live

Vrijdag 15 juli wordt de nieuwe versie van BORN, het registratiesysteem waarin de uitkomsten van de zorg aan brandwondenpatiënten worden geregistreerd, in gebruik genomen door de Nederlandse brandwondencentra. Belangrijk, want deze grote update zorgt voor een hele verandering. “Voor de optimalisatie hebben we ervaringsdeskundigen actief betrokken bij het proces. Zo komen we steeds dichterbij zorg op maat voor elke patiënt. Dit klinkt misschien normaal, maar we veranderen van een standaard behandeling naar een die steeds beter is afgestemd op de wensen van de patiënt,” aldus Paul van Zuijlen, plastisch chirurg.

In BORN, Burns Centers Outcome Registry the Netherlands, vullen patiënten vragenlijsten in waardoor de arts het herstel van patiënten goed kan volgen. Het is in 2018 in gebruik genomen in de Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam), maar in de nieuwe versie van BORN is de patiënt voor het eerst zelf betrokken bij de ontwikkeling. Lotte van Dammen, projectcoördinator uitkomstenregistratie, vertelt dat ze veel brandwondenpatiënten hebben gevraagd naar wat zij belangrijk vinden. “Deze input hebben we verzameld en voorgelegd aan de patiënten, onderzoekers en zorgprofessionals en uiteindelijk verwerkt in de nieuwe uitkomstregistratie.”

Met deze update is er een belangrijke stap gezet. “De patiënt staat nu centraal”, vertelt Van Zuijlen. De online vragenlijsten in BORN, die patiënten vaak thuis invullen, gaan onder andere over het litteken, de kwaliteit van leven, fysiek functioneren & participatie en terugkeer naar werk. De vragenlijsten worden op meerdere vaste momenten ingevuld en worden samen met de zorgverlener besproken. Door deze terugkoppeling wordt voor zowel de patiënt als behandelaar duidelijk wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de behandeling.

Om de aanpassingen in de registratie mogelijk te maken, zijn de wensen van de patiënten uitgebreid onderzocht. Carine van Schie, hoofd onderzoek en innovatie bij de Nederlandse Brandwonden Stichting, geeft aan dat er vragenlijsten zijn afgenomen en focusgroepen met patiënten zijn opgezet. “Het belangrijkste is natuurlijk om daarin de overeenstemming te vinden met de wensen van de onderzoekers en zorgprofessionals. Wanneer de drie partijen aangaven dat ze een uitkomst belangrijk vonden, hebben we het verder onderzocht en geïmplementeerd in de nieuwe registratie.”

BORN 3.0 live

Met deze update is er een belangrijke stap gezet. “De patiënt staat nu centraal”, vertelt Van Zuijlen. De online vragenlijsten in BORN, die patiënten vaak thuis invullen, gaan onder andere over het litteken, de kwaliteit van leven, fysiek functioneren & participatie en terugkeer naar werk. De vragenlijsten worden op meerdere vaste momenten ingevuld en worden samen met de zorgverlener besproken. Door deze terugkoppeling wordt voor zowel de patiënt als behandelaar duidelijk wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de behandeling.

Om de aanpassingen in de registratie mogelijk te maken, zijn de wensen van de patiënten uitgebreid onderzocht. Carine van Schie, hoofd onderzoek en innovatie, geeft aan dat er vragenlijsten zijn afgenomen en focusgroepen met patiënten zijn opgezet. “Het belangrijkste is natuurlijk om daarin de overeenstemming te vinden met de wensen van de onderzoekers en zorgprofessionals. Wanneer de drie partijen aangaven dat ze een uitkomst belangrijk vonden, hebben we het verder onderzocht en geïmplementeerd in de nieuwe registratie.”

Het doel van BORN is om de vragenlijsten in te laten vullen door alle patiënten die worden opgenomen in een van de drie brandwondencentra. Op die manier wordt er veel informatie verzameld waardoor zorg op maat mogelijk wordt. Van Zuijlen vertelt dat ze zo ook behandelingen goed met elkaar kunnen vergelijken. “We verzamelen op deze manier veel informatie waardoor de zorgprofessional en de patiënt samen goed kunnen kijken welke behandeling het beste aansluit bij de wensen van de patiënt. Maar zo kunnen we in de toekomst ook steeds beter voorspellen welke behandeling het beste resultaat oplevert.”

De update van de uitkomstregistratie is onderdeel van een groter programma ‘Topspecialistische Zorg en Onderzoek’ om waardegedreven brandwondenzorg te realiseren. “Met de waardegedreven zorg aanpak kan goed worden gestuurd op het leveren van de zorg met de beste uitkomsten voor de patiënt. En dat tegen vergelijkbare of lagere kosten. Daarmee kunnen onnodige kosten worden voorkomen en sluit de zorg het beste aan bij iedere individuele patiënt. Uitkomsten worden daarom zelf door de patiënten bepaald in dit project,” aldus Van Schie.

print