Hoe zit het met bewegen?

In het gebied van de verbrande huid ontstaat zwelling. Samen met de pijn die de wonden geven, zal dit het bewegen niet makkelijk maken. Daarom krijgen de gewrichten veel aandacht. Fysiotherapeutische behandeling van patiënten met brandwonden richt zich voornamelijk op de beweeglijkheid van de gewrichten en het behoud van kracht. Om dit te bereiken is het van groot belang dat u zo snel mogelijk probeert al uw gewrichten weer te bewegen.

In het gebied van de verbrande huid ontstaat zwelling. Samen met de pijn die de wonden geven, zal dit het bewegen niet makkelijk maken. Daarom krijgen de gewrichten veel aandacht. Om de zwelling te verminderen wordt het gezwollen lichaamsdeel, arm of been, vaak iets hoger gelegd. Hierdoor kan vocht makkelijker terugstromen naar de rest van het lichaam, waardoor de zwelling zal afnemen.

Bewegen is heel belangrijk om de genezende brandwonden bij uw gewrichten soepel te houden. Daarom komt al snel na opname in het brandwondencentrum de fysiotherapeut bij u langs. Deze zal diverse bewegingsoefeningen met u doornemen en oefenen. Van u wordt gevraagd deze oefeningen regelmatig over de dag verdeeld uit te voeren, met en zonder hulp van de fysiotherapeut. Ook de normale dagelijkse bewegingen die nodig zijn bij de zelfverzorging, bijvoorbeeld wassen, aankleden en eten moet u zo veel mogelijk zelf oefenen.

Wanneer u een operatie moet ondergaan, mag u gedurende de eerste vijf dagen na de operatie het gebied waar geopereerd is niet bewegen. Deze periode is bedoeld om de getransplanteerde huid de kans te geven om te herstellen en vast te groeien. Na deze vijf dagen moet u weer gaan bewegen. Het is van groot belang dat u dit regelmatig doet. Het komt namelijk geregeld voor dat op de nieuwe huid littekenvorming gaat ontstaan. Hierdoor kan het zijn dat u minder goed kunt bewegen. U moet de diverse gewrichten zo ver als normaal mogelijk bewegen, maar niet forceren. Het geforceerd oprekken van de huid heeft namelijk geen zin. Het geeft een tegengesteld effect. Door het geforceerd oprekken, wordt de huid gestimuleerd om nog meer littekenweefsel te gaan vormen. Na operaties aan de benen zal enige tijd een ondersteunde zwachtel om de benen worden aangebracht om te voorkomen dat er blaren ontstaan en zo de kapotte huid te kunnen ondersteunen.

De brandwonden genezen onder andere door het samentrekken (ook wel contractuur genoemd) van de wondranden. In een later stadium trekt de getransplanteerde huid vaak ook samen. Daardoor kan een ongewenste stand van het gewricht ontstaan. Het kan zijn dat u een spalk krijgt om dit te corrigeren.

De gevoeligheid van uw huid kan na een verbranding veranderd zijn. De reden hiervoor is dat de zenuwen die in de huid liggen vaak beschadigd zijn. Hierdoor ontstaat een over- of juist minder gevoelige huid. Bewegen of aanraken kan onaangenaam zijn. Een goede manier om weer wat verbetering in het gevoel te krijgen, is door veel verschillende materialen aan te raken of op te pakken. Dit zorgt voor veel prikkels via de zenuwen naar de hersenen, waar een vernieuwde registratie zal plaatsvinden.

Wanneer er gedacht wordt aan ontslag, wordt geprobeerd u weer aan de situatie thuis te laten wennen door ervoor te zorgen dat u voldoende conditie heeft om thuis goed te kunnen functioneren. Uw conditie is vaak verminderd, omdat u veel op bed ligt en omdat het herstel van de wonden veel energie vraagt. Na ontslag kan het nodig zijn om de fysiotherapeutische behandeling voort te zetten. Dit zal in de meeste gevallen bij u in de buurt kunnen plaatsvinden. De behandelende fysiotherapeut krijgt vanuit het brandwondencentrum de benodigde gegevens om de behandeling voort te kunnen zetten. Zelf kunt u, na overleg met de behandelend arts en/of fysiotherapeut, weer aan uw conditie en beweeglijkheid werken door middel van lichte sportvormen zoals lopen, fietsen en zwemmen. Het kan zijn dat u dermate ernstig verbrand bent, dat u in een revalidatiecentrum verder moet revalideren. Ook dan zorgt de fysiotherapeut voor een overdracht.

Informatie voor ouders

Opname in een brandwondencentrum kan voor uw kind stressvol zijn. Daarom wordt het aantal behandelaars waar uw kind mee in aanraking komt beperkt. Indien er geen bewegingsproblemen zijn zal de fysiotherapeut zich op de achtergrond houden. Dat betekent dat de fysiotherapeut niet daadwerkelijk bij uw kind komt, maar wel de bewegingen van uw kind observeert. Vaak zitten de oefeningen die uw kind moet doen ook verstopt in de spelactiviteiten van de pedagogisch hulpverlener, die deze uitvoert op advies van de fysiotherapeut.