Het onderzoeksteam van het brandwondencentrum doet onderzoek naar de behandeling van brandwonden en littekens. Het kan zijn dat u gevraagd wordt deel te nemen aan een van de onderzoeken. Het is fijn als u mee wilt werken, maar dit hoeft uiteraard niet.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

De grootste uitdagingen bij brandwondenonderzoek zijn momenteel het verminderen van littekens, de jeuk die littekens geven en het bestrijden van infecties. Maar ook de (psychologische) nazorg is een speerpunt. Als u gevraagd wordt mee te werken aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, ontvangt u hierover eerst informatie van de onderzoeker. Hierin staat uitgelegd:

  • waar het onderzoek over gaat;
  • wat het doel van het onderzoek is;
  • wie het onderzoek leidt;
  • wat er bij deelname van u wordt verwacht.

Medewerking aan een onderzoek is altijd vrijwillig. Neem ruim de tijd om goed na te denken over uw deelname. Als u besluit mee te werken, krijgt u een akkoordverklaring van de onderzoeker. Door deze te ondertekenen verleent u vrijwillig uw medewerking.

Het is goed om de volgende zaken in gedachten te houden:

  • U mag altijd vragen stellen over het onderzoek;
  • U mag deelname aan onderzoek altijd weigeren;
  • U kunt zich altijd en zonder opgave van redenen terugtrekken uit een onderzoek;
  • Als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, die te maken hebben met het onderzoek en die voor u van belang zijn, licht de onderzoeker u daarover in;
  • Al uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Heeft u vragen of bedenkingen bij uw deelname aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, aarzel dan niet om contact op te nemen met de onderzoeker of uw verpleegkundige.

In deze video vertellen wij u graag meer over het belang van onderzoek naar brandwonden.

Informatie voor ouders

Als uw kind in aanmerking komt voor een medisch wetenschappelijk onderzoek naar brandwonden wordt u gevraagd hier toestemming voor te geven. De deelname is uiteraard altijd op vrijwillige basis. Heeft u vragen of bedenkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de onderzoeker of de verpleegkundige van uw kind.

print