Wij vertellen u hier graag meer over onze afdeling. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?

Toewijzen Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundigen

Als u wordt opgenomen krijgt u twee ‘Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundigen (EVV)’ toegewezen. Deze verpleegkundigen zullen gedurende uw opname zorgen voor de planning, uitvoering en evaluatie van de zorg tot aan uw ontslag. Bij het afwezig zijn van beiden zullen zij de zorg en afspraken overdragen aan collega’s.

Rechten, plichten en privacy

Digitale dossiervoering

Uw verpleegkundig- en medisch dossier wordt in de computer bijgehouden. De ingegeven gegevens in de computer zijn beschermd. Het waarborgen van de privacy en veiligheid van uw gegevens is essentieel.

Informatievoorziening en contactpersoon

Er mag en wordt door de verpleegkundige geen (telefonische-) informatie aan anderen dan uw contactpersonen gegeven worden. Dit is wettelijk bepaald. De contactpersoon wordt in uw dossier vermeld. De contactpersoon kan altijd telefonisch informeren naar uw toestand, ook ‘s avonds of ‘s nachts. De verpleegkundige die u op dat moment verzorgt, zal de contactpersoon dan te woord staan. Overdag krijgt de contactpersoon de afdelingssecretaresse aan de telefoon, die hem/haar door zal verbinden.

Camera

Alle eenpersoonskamers zijn voorzien van camerabewaking. Deze camera is er voor uw veiligheid en wordt alléén ingeschakeld wanneer dit vanuit verpleegkundig/medisch oogpunt nodig is. U wordt daarvan op de hoogte gesteld. De camerabeelden worden niet bewaard.

Bezoekregeling

De bezoektijden zijn dagelijks van 11.00 tot 19.30 uur. Hierbij is uitloop tot 22.00 mogelijk onder de volgende voorwaarden: na 19.30 mag er niet meer gewisseld worden, bezoek wat er om 19.30 is mag tot 22.00 blijven.

Alleen in overleg met de verpleegkundigen kan hiervan worden afgeweken. Uw contactpersoon moet hier toezicht en overzicht in houden. U kunt maximaal 2 bezoekers tegelijk ontvangen. Er mogen geen kinderen jonger dan 10 jaar op bezoek komen. Uw eigen kinderen kunnen u 2 keer per week bezoeken. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de verpleegkundige en de pedagogisch hulpverlener.

Hygiëne

Kledingvoorschriften

Als patiënt van het brandwondencentrum moet u pyjama’s dragen, die verstrekt worden door het brandwondencentrum. De pyjama’s zijn er in verschillende maten. Indien van toepassing is een zogenaamd operatiejasje van toepassing voor u. De pyjama’s zijn vanuit een hygiënisch standpunt voorgeschreven. Ze worden op 60°C gewassen. Uiteraard kunt u wel uw eigen ondergoed en eigen schoenen dragen.

Waarom handen wassen?

Het verspreiden van bacteriën vindt vooral plaats via de handen. In alle gevallen geldt: uw bezoek moet altijd de handen wassen voordat men de box of kamer op gaat en ook voordat men de kamer of box verlaat.

Bloemen en fruit

Omdat aarde en bloemenwater goede voedingsbodems zijn voor bacteriën, zijn planten en bloemen niet toegestaan in het brandwondencentrum. In beperkte mate kan het bezoek boeken, tijdschriften, foto’s, frisdrank e.d. meebrengen. Fruit kan via de keuken besteld worden. Fruit kan uit hygiënisch oogpunt (schimmel e.d.) niet op de kamer worden bewaard. De verpleegkundigen en voedingsmedewerker houden hier toezicht op en zullen zo nodig het fruit weggooien. Het hygiënisch belang staat voorop.

Rechten en plichten voor volwassenen

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel u als de hulpverlener hebben op grond van deze wet een aantal rechten en plichten. Dit is verder uitgewerkt in de folder rechten en plichten voor volwassenen.

Aanvullende informatie voor ouders

Wij vertellen u hier graag meer over onze afdeling. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze dan gerust aan één van de verpleegkundigen.

Behandeling
De arts beoordeelt bij opname de uitgebreidheid en diepte van de brandwonden bij uw kind. Vervolgens wordt er een behandelplan gemaakt. Dit kan later zo nodig worden aangepast. De verpleegkundigen verbinden de wonden volgens het behandelplan. Ook worden er, met speciale wondkweekstokjes, kweken van de wonden afgenomen (en in neus, keel en bij de billen) om de aanwezigen bacteriën te onderzoeken die van invloed kunnen zijn op het ziektebeloop. Ook meet de verpleegkundige de lengte en het gewicht (wekelijks) van uw kind, om later tijdens het verblijf in het brandwondencentrum een vergelijking te kunnen maken.

Rooming-in

Als ouder mag u de hele dag bij uw kind zijn. Ook ’s nachts mag één ouder bij uw kind blijven. Dit mag ook een ander familielid zijn, mits deze persoon 18 jaar of ouder is. U kunt bij de verpleegkundigen aangeven wie dit zal zijn. Dit hoeft niet de gehele opname in het brandwondencentrum dezelfde persoon te zijn. U kunt ook afwisselen met een familielid. Wij vragen u uiterlijk om 16:00 bij de verpleging aan te geven wie er blijft slapen. Uw kind krijgt een patiëntenbed, kleine kinderen een spijlenbed. U kunt naast uw kind blijven slapen, op een stoel/slaapbank. Als u uw kind bij u in bed neemt, komt de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis anders te liggen. Het is dan de verantwoordelijkheid van de ouder als het kind bijvoorbeeld uit bed valt of klimt. De ouder die blijft slapen dient voor 19.00 uur aanwezig te zijn. De ouder die rooming-in blijft, krijgt ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds eten van het ziekenhuis. Uw wensen kunt u bij onze voedingsassistente kenbaar maken. Van 13.00 tot 14.00 uur is het rusttijd. U kunt dan ook gaan rusten. Ook voor oudere kinderen is het verstandig om na de lunch een uurtje te gaan rusten. Tijdens het rustuur is de speelkamer gesloten. Verder dient het opklapbed overdag opgeklapt te zijn. De richtlijnen met betrekking tot het rooming-in zijn, zijn beschikbaar bij de verpleegkundige en hangen tevens op de kamer en speelkamer.

Bezoektijden bij kinderen

De bezoektijden voor de ouders (degene die niet blijft slapen) zijn van 7.30 tot 19.30 uur. De bezoektijden voor bezoek (anders dan de ouders) zijn dagelijks van 11.00 tot 19.30 uur.

De bezoektijd mag onder voorwaarden uitlopen tot 22.00 uur: na 19.30 wordt er niet meer afgewisseld, bezoek die er 19.30 is mag tot 22.00 blijven.

Als u rooming-in verblijft, is het prettig als u een contactpersoon heeft die het bezoek voor u coördineert. Wanneer één van de ouders bij het kind blijft slapen, telt deze persoon niet mee als bezoeker en mogen er dus nog twee bezoekers tegelijk bij uw kind komen.

Aanwezigheid bij verbandwissel
Eén van de ouders mag bij de verbandwisseling aanwezig zijn. De verbandwisseling kan een pijnlijke en onplezierige gebeurtenis zijn voor uw kind. We doen er alles aan om dat te beperken. We houden uw kind heel erg goed in de gaten en indien nodig zal uw kind meer pijnmedicatie krijgen. Oudere kinderen kunnen aan de hand van een eenvoudige meetinstrument (VAT of gezichtjesschaal genoemd) aangeven hoeveel pijn zij hebben. Bij jonge kinderen gebeurt dit door middel van observaties (COMFORT genoemd). Hierdoor is het mogelijk de pijnbeleving in kaart te brengen en zo nodig de pijnmedicatie aan te passen. De verpleegkundigen en pedagogisch hulpverlener proberen de verbandwisseling door middel van ontspanningstechnieken en afleiding zo comfortabel mogelijk voor uw kind te laten verlopen.

Kledingvoorschriften ouder bij wondverzorging:

  • De aanwezige ouder doet sieraden aan de pols en vingers af tijdens de wondverzorgingsprocedure.
  • De aanwezige ouder past, nadat de eventuele aanwezige sieraden zijn afgedaan, handhygiëne toe.
  • De aanwezige ouder draagt een muts, disposable schort en mondmasker.
  • Wanneer de wondverzorging is afgerond worden het mondmasker en de muts weggegooid, het disposable schort wordt eveneens weggegooid.
  • Wanneer een ouder een hoofddoek draagt, is een muts daarover tijdens de wondverzorging van toepassing.
  • Toepassen handreiniging en handdesinfectie voor het verlaten van de kamer of badkamer na de wondverzorging.

Kindvriendelijke verbandwisselkamer
Sinds april 2018 beschikt ons brandwondencentrum over een nieuwe kindvriendelijke verbandwisselkamer. Onderzoek heeft aangetoond dat afleiding helpt om pijn te verminderen en (meer) trauma en angst te voorkomen. Daarom sloegen het Maasstad Ziekenhuis en de Nederlandse Brandwonden Stichting de handen ineen. In de nieuwe verbandwisselkamer (video) wanen de patiënten zich in een compleet andere wereld door de speciale verlichting, rustige atmosfeer en kunnen zij via audiovisuele middelen de gewenste afleiding opzoeken (YouTube, Netflix, films, games et cetera).

Pedagogische hulpverlenging
De pedagogische hulpverlener begeleidt uw kind zo goed mogelijk gedurende het verblijf in het brandwondencentrum.

Droomplek

Speciaal voor kinderen die zijn opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis, hun familieleden en vriendjes en vriendinnetjes is er een Droomplek. Deze plek is bedoeld om te ontspannen en even weg te zijn uit de ziekenhuiskamer waar het kind is opgenomen. De kleinere kinderen kunnen er spelen en tieners kunnen er relaxen, gamen of televisie kijken. Er is een keuken met een koelkast en magnetron aanwezig evenals een lekkere bank. De Droomplek is op de vierde verdieping van ons ziekenhuis tussen bouwdeel D/E en F/G en is iedere dag van 9.00 tot 21.00 uur open.

Kinderen onder de veertien jaar moeten worden vergezeld door een volwassene. Let op: voor opgenomen kinderen in het Brandwondencentrum is toestemming van de arts noodzakelijk om naar de Droomplek te mogen.

Rechten
Meer informatie over de rechten van uw kind in het brandwondencentrum vindt u in deze folder.

print