Een opname in een brandwondencentrum van u of van uw kind is zeer ingrijpend. Vaak zijn de brandwonden opgelopen bij een ernstig ongeval en volgt een ingrijpende en intensieve, soms ook langdurige, opname. Dit vraagt veel van u en uw naaste(n). U en/of kind kunnen daarbij hulp krijgen van een professional die gespecialiseerd is in mentale hulpverlening.

Informatie voor ouders vindt u hier.

Psycholoog

Vanwege de ingrijpende lichamelijke, sociale en psychische gevolgen van brandwonden, maakt de psycholoog deel uit van het multidisciplinair team van het brandwondencentrum. Deze is ,als het nodig is, nauw betrokken bij uw behandeling. Zowel tijdens uw opname als in de periode daarna kunt u een beroep doen op de psycholoog voor informatie, ondersteuning of hulp bij het omgaan met de brandwonden.

Veel voorkomende redenen om in gesprek te gaan met een psycholoog zijn:

  • Zorgen maken en piekeren over de afloop; hoe gaat het straks thuis, op het werk, studie of school?;
  • Last hebben van slaapproblemen, nachtmerries of angstige dromen;
  • Last hebben van steeds terugkerende beelden van het ongeval;
  • Somber, boos, prikkelbaar, huilerig, angstig of erg onzeker zijn;
  • Het moeilijk vinden om je te kunnen ontspannen;
  • Het moeilijk vinden om je veranderde uiterlijk te accepteren.

Een groot deel van deze zaken zijn normale reacties op een ingrijpende gebeurtenis zoals een brandwondenongeval. De meeste patiënten hebben één of meerdere van deze klachten. Bij sommigen verdwijnen de klachten in de loop van de tijd vanzelf. Het kan echter helpen om in gesprek te gaan met een psycholoog als de klachten langere tijd aanhouden.

De wijze waarop u in contact komt met de psycholoog kan verschillen. Soms komt de psycholoog op eigen initiatief kennismaken en soms op verzoek van één van de teamleden. Is dit niet het geval en heeft u behoefte aan ondersteuning? Geef dit dan aan bij uw artsen of verpleegkundigen. Behalve voor uzelf, is deze periode ook zeer ingrijpend voor uw naasten. Ook zij kunnen behoefte hebben om te praten over hoe zij zich voelen en het beste met deze situatie om kunnen gaan. Hiervoor verwijzen wij ze naar de eigen huisarts.

Medisch maatschappelijk werker

De medisch maatschappelijk werker kan u begeleiding bieden bij het verwerken van het ongeval en de veranderingen in uw leven en de medische behandeling. U kunt met haar praten over:

  • Uw angst of verdriet;
  • Uw zorgen thuis en op het werk;
  • Hoe het nu verder moet.

Het is goed te weten dat de medisch maatschappelijk werker een geheimhoudingsplicht heeft. Informatie die u in vertrouwen geeft, wordt niet zonder uw toestemming doorgegeven aan anderen. Als u bij het ontslag bij het brandwondencentrum niet direct naar huis terug kunt, zoekt de medisch maatschappelijk werker in overleg met u naar aangepaste verzorgings-, herstel- en verpleegmogelijkheden.

Wilt u graag ondersteuning van een medisch maatschappelijk werker, vraag dan aan uw arts of verpleegkundige om u in contact te brengen met het medisch maatschappelijk werk. De gesprekken kunnen plaatsvinden aan bed of in een rustige ruimte in het brandwondencentrum.

Geestelijke verzorger

Met de geestelijk verzorger van het brandwondencentrum kunt u in alle openheid uw verhaal delen en uw angsten en twijfels uiten. Het is iemand met een luisterend oor, die rustig en met respect naar u luistert en zich inleeft in uw situatie. Al dan niet vanuit uw eigen levensbeschouwelijke achtergrond. U kunt contact leggen via de verpleging. Het is mogelijk dat u ongevraagd bezocht wordt door een geestelijk verzorger met de vraag hoe het met u gaat. u bent vrij hier al dan niet op in te gaan.

Informatie voor ouders

Vanwege de ingrijpende lichamelijke, sociale en psychische gevolgen die brandwonden kunnen hebben op uw kind, maken de pedagogisch hulpverlener en de orthopedagoog deel uit van het multidisciplinaire team van het brandwondencentrum. Als het nodig is, zijn zij vanaf het begin nauw betrokken bij de behandeling van uw kind. Zowel tijdens de opname als in de periode daarna de opname kunt u een beroep doen op pedagogisch hulpverlener of orthopedagoog. Dit voor informatie, ondersteuning of hulp bij het omgaan met de brandwonden.

Pedagogisch hulpverlener

In het brandwondencentrum is de pedagogisch hulpverlener aanwezig om u en uw kind te begeleiden. De pedagogisch hulpverlener is er speciaal voor de kinderen die in het centrum zijn opgenomen.

Spel

Een belangrijke taak van de pedagogisch hulpverlener is ervoor te zorgen dat uw kind kan spelen. Dit betekent dat hij zorgt dat er speelgoed in het centrum aanwezig is voor kinderen van verschillende leeftijden. Uw kind krijgt speelgoed aangeboden waar het graag mee speelt en waar uw kind, ook nu in de bijzondere situatie na het brandwondenongeval, mee kan spelen. De pedagogisch hulpverlener helpt uw kind daarnaast ook om tijdens de bijzondere situatie in het brandwondencentrum zichzelf te kunnen zijn. Hij maakt contact met uw kind en biedt zich aan als speelkameraad. Zo heeft hij de gelegenheid om te kijken hoe uw kind de opname in het brandwondencentrum ervaart. Deze periode kan voor uw kind namelijk zeer aangrijpend zijn. Uiteindelijk is het doel dat uw kind ontspannen speelt, ook als u er niet bent. Spelen is een goede tijdbesteding en daarbij een goede manier om het opgelopen trauma van het brandwondenongeval te kunnen verwerken.

Steun

De pedagogisch hulpverlener kan u als ouder steunen bij het omgaan met uw kind tijdens de opname in het brandwondencentrum. U kunt bij hem terecht als u vragen heeft, maar ook voor tips, steun of gewoon voor een gesprekje. De pedagogisch hulpverlener heeft een ruime ervaring met kinderen met brandwonden en biedt uw kind structuur tijdens de opname in het brandwondencentrum. Daarnaast is de pedagogisch hulpverlener ook nieuwsgierig naar hoe uw kind thuis is. U kent uw kind tenslotte het beste. Door de gesprekken en het bundelen van kennis komt u gezamenlijk tot een begeleidingsvorm die past bij uw kind. Zo krijgt uw kind de mogelijkheid om gewoon kind te zijn en niet alleen brandwondenpatiënt.

In overleg met pedagogisch hulpverlener en verpleegkundige kunt u overdag tijd voor uzelf nemen. U kunt gebruik maken van een babyfoon.

Wondverzorging

Uw kind kan dagelijks te maken krijgen met wondverzorging. Hierbij kan de pedagogisch hulpverlener een steun zijn voor uw kind. Samen met de verpleegkundige zorgt de pedagogisch hulpverlener ervoor dat de situatie waarin de verbandwisseling gebeurt voor uw kind zo aangenaam mogelijk is. Hij zorgt voor begeleiding en afleiding, terwijl de verpleegkundige het verband verwijdert en verschoont.

Voorbereiden op een operatie

De pedagogisch hulpverlener is er ook om uw kind voor te bereiden op een operatie. Bijvoorbeeld door op een kindvriendelijke manier aan uw kind te vertellen wat hem of haar te wachten staat. We vinden het prettig als u hier als ouder bij aanwezig bent. U weet dan wat er is verteld en kan hierover met uw kind in gesprek gaan.

Speelkamer

Tijdens het verblijf in het brandwondencentrum kunnen u en uw kind vrij gebruik maken van de speelkamer en het speelgoed. Er is een spelcomputer aanwezig. De controllers en spelletjes zijn verkrijgbaar bij de pedagogisch hulpverlener.

U kunt zelf met uw kind onze kinderwebsite bezoeken. Op www.maasenik.nl wordt per leeftijdscategorie uitgelegd hoe bijvoorbeeld een verbandwissel gaat, hoe de dag verloopt en wat er te doen is in het brandwondencentrum. Ook voor de eventuele andere (jonge) familieleden en vrienden kan het fijn zijn om deze informatie te bekijken.

print