Meer dan een kwart van de brandwondenpatiënten in de drie Nederlandse brandwondencentra is jonger dan 5 jaar. In 90% van de gevallen is de oorzaak een hete vloeistof zoals thee, koffie of heet water. In samenwerking met de drie Nederlandse brandwondencentra zijn de specifieke situaties waarin deze brandwondenongevallen ontstaan, in kaart gebracht. De uitkomsten worden ingezet in een campagnelijn om brandwondenongevallen bij jonge kinderen te voorkomen. Vorig jaar is in samenwerking met de brandwondencentra gestart met wetenschappelijk onderzoek naar de toedracht en omstandigheden rondom brandwondenongevallen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om de preventie-activiteiten optimaal te richten op de specifieke omstandigheden waarin brandwondenongevallen bij kleine kinderen plaatsvinden.

Bijna 14.000 ouders nemen deel aan pilot preventietraject
Uit de brandwondenregistratie van de drie brandwondencentra komt naar voren dat baby’s vanaf zeven maanden, de leeftijd waarop ze gaan grijpen en zelfstandig zitten, een toenemend risico hebben op brandwonden. Vervolgens zijn er rond de leeftijd van dertien en zeventien maanden twee pieken in het aantal opnamen in de brandwondencentra. Er lijkt een directe relatie te bestaan tussen het ontwikkelingsstadium – het moment dat een kind nieuwe vaardigheden ontwikkelt – en het aantal brandwondenongevallen bij kinderen onder de 5 jaar. Vanuit deze invalshoek is er vorig jaar een preventiecampagne gestart die primair gericht is op ouders en verzorgers van jonge kinderen. Via advertenties op social media worden ouders opgeroepen zich in te schrijven voor e-mailalerts met preventietips. Zij vullen daarbij de leeftijd van hun kind in, waardoor de Nederlandse Brandwonden Stichting de ouders gedurende meerdere jaren preventie-tips kan sturen. Deze tips zijn specifiek gericht op de leeftijd en ontwikkelingsfase van hun kind en de daarmee samenhangende risico’s op het oplopen van brandwonden. Inmiddels hebben bijna 14.000 individuele personen zich ingeschreven voor dit preventie e-mailtraject. De deelnemers ontvangen daarnaast per post het Eerste Hulp Bij Brandwonden(EHBB)-boekje, speciaal gericht op brandwonden bij kleine kinderen. De ene helft van dit boekje bevat preventietips, de andere helft adviezen voor eerste hulp bij brandwonden. Binnenkort gaan we deze campagne evalueren, optimaliseren en voortzetten.

Aanmelden voor dit preventietraject kan via www.brandwondenstichting.nl/eerstehulpboekje