jaap

Om de uitmuntende patiëntenzorg aan patiënten met brandwonden mogelijk te blijven maken benoemt de Nederlandse Brandwonden Stichting  prof. dr. J. (Jaap) van den Heuvel als bijzonder hoogleraar Healthcare Management aan de Universiteit van Amsterdam. Van den Heuvel is sinds 1 januari 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Rode Kruis Ziekenhuis/Brandwondencentrum Beverwijk. “Naast het blijven initiëren en borgen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om de Nederlandse brandwondenzorg tot de beste zorg ter wereld te laten blijven horen, is tevens aandacht nodig voor onderwijs in het managen van de zorg en de zorgfaciliteiten. Met de aanstelling van prof. dr. Jaap van den Heuvel is een wetenschappelijke verbinding gelegd tussen brandwondenzorg en zorgmanagement,” motiveert directeur Rob Baarse de benoeming.

Totaalzorg
De Nederlandse brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam bieden zeer specialistische, multidisciplinaire en effectieve zorg aan patiënten met brandwonden. Deze hoge kwaliteit van zorg, gericht op een snel en goed herstel, is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gedegen opleiding van professionals. Zo zorgen de professionals, met het wetenschappelijke onderzoeksinstituut (VSBN) en de Nederlandse Brandwonden Stichting dat deze praktische, wetenschappelijke en innovatieve basis leidt tot de best mogelijke behandeling van patiënten met brandwonden. Met de instelling van de Bijzondere Leerstoel Healthcare Management aan de Universiteit van Amsterdam, legt de Nederlandse Brandwonden Stichting tevens een wetenschappelijk fundament onder zorgmanagement. Baardse: “Op die wijze ontstaat een evenwichtige totaalzorg die leidt tot onze missie: wij willen brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.”

Kwaliteitsmanagement
Prof. dr. Jaap van den Heuvel heeft een lange staat van dienst in het ziekenhuismanagement. Hij keerde onlangs terug naar het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Daar introduceert hij op wetenschappelijke leest gestoelde managementtechnieken. Naast zijn kwalificaties op het gebied van wetenschappelijk en medisch management is hij gepromoveerd op kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg, arts, in het bezit van een MBA-titel en heeft hij verschillende andere relevante titels behaald op het gebied van management (zoals een Master in Accountancy & Control en Certified Public Controller). Hiermee is hij bij uitstek geschikt om als gezaghebbend hoogleraar Healthcare Management op te treden en niet alleen de verbinding te leggen tussen de medische en bedrijfswetenschappelijke wereld, maar ook naar andere disciplines en de maatschappij als geheel.