Gestart in 2004

Projectduur: 1 1/2 jaar

Projectleider: Marianne K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Doel
Het doel van deze studie is na te gaan of de behandeling van tweedegraads brandwonden met twee dagen flammacerium net zo goed is, zo niet beter, dan met tien dagen flammacerium.

Achtergrond
Sinds de jaren zeventig wordt cerium, een zeldzaam metaal, gebruikt bij de behandeling van brandwonden. Cerium kan alleen gebruikt worden of in combinatie met een antibacteriële crème: flammacerium. Momenteel is het gebruikelijk om op kleine tot middelgrote tweedegraads brandwonden gedurende tien dagen flammacerium aan te brengen. Echter, langdurig gebruik van cerium is onnodig, omdat het effect van cerium al in de eerste dagen na de verbranding optreedt. Bovendien heeft langdurig gebruik van de antibacteriële crème waar het cerium aan toegevoegd is, zelfs een negatief effect op genezing.

Methode
Het onderzoek vindt plaats bij opeenvolgende patiënten met kleine tot middelgrote brandwonden die of opgenomen zijn, of poliklinisch behandeld worden. Patiënten worden ad-random ingedeeld in twee groepen, de ene groep wordt behandeld met twee, de andere groep met tien dagen flammacerium.

Verwacht resultaat
Als belangrijkste uitkomstmaat wordt gekeken naar het aantal dagen dat nodig is totdat een wond genezen is. Verwacht wordt dat flammacerium korter toegepast kan worden dan tot nu toe gebruikelijk is.

Beknopte samenvatting van de resultaten
Momenteel is het gebruikelijk om kleine tot middelgrote brandwonden van gedeeltelijke dikte gedurende 10 dagen te behandelen met flammacerium; een combinatie van ceriumnitraat en zilversulfadiazine. Echter, langdurig gebruik van cerium is onnodig, omdat het effect ervan al in de eerste dagen na de verbranding optreedt. Bovendien heeft langdurig gebruik van zilversulfadiazine zelfs een negatief effect op genezing. Het doel van deze studie is daarom na te gaan wat het effect is van 3 versus 10 dagen flammacerium bij brandwonden van gedeeltelijke dikte.

Voor deze prospectieve, gerandomiseerde studie kwamen in aanmerking voor inclusie opeenvolgende patiënten met brandwonden, behalve in het gelaat, van gedeeltelijke dikte met < 10% TVLO die poli-, klinisch behandeld werden op het Brandwondencentrum. Patiënten werden ad random ingedeeld in twee groepen, de ene groep werd behandeld met 3 dagen flammacerium, gevolgd door paraffine gaas, de andere groep met 10 dagen flammacerium. De belangrijkste uitkomstmaat was het aantal dagen nodig voor wondgenezing.

In totaal werden 52 patiënten geïncludeerd en geanalyseerd, waarvan 25 werden behandeld met 3 dagen flammacerium. Beide groepen waren vergelijkbaar met betrekking tot leeftijd, TVLO, etiologie. Wat betreft aantal dagen tot wondgenezing werd geen statistisch significant verschil gevonden tussen beide behandelgroepen (3 dagen flammacerium: gem. 16 dagen, sd: 7,3 (n=20) vs. 10 dagen flammacerium: gemiddeld 18 dagen, sd: 7,4 (n=18), 95% CI: -2.0 (-6.9 – 2.9), p-waarde: 0.4).

Alhoewel niet statistisch significant beter dan de standaard behandeling met 10 dagen flammacerium, is het effect van de behandeling van gedeeltelijke dikte brandenwonden met 3 dagen flammacerium goed.

print