Afgerond in 2010

Projectduur: 1 jaar

Projectleider: M.K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Samenvatting van de resultaten

Bij brandwonden is de fysieke huid barrière die normaal gesproken het binnendringen van micro-­organismen voorkomt, vernietigd. Micro-organismen die een brandwond koloniseren kunnen afkomstig zijn van de patiënt zelf (luchtweg en maag-darm kanaal) maar ook uit de omgeving, van andere mensen (b.v. de ziekenhuismedewerkers) en uit de lucht.

Eén van de meest voorkomende ziekteverwekkende micro-organismen in brandwonden is Staphylococcus aureus (S. aureus). S. aureus komt van nature op de huid en slijmvliezen van de mens voor maar kan ook milde tot levensbedreigende infecties geven. Kolonisatie met S. aureus kan resulteren in een vertraagde wondgenezing, toename van chirurgische ingrepen en verlenging van opnameduur. Ondanks een veelheid aan maatregelen ter voorkoming van infectie, wordt S. aureus nog veelvuldig aangetroffen in brandwonden.

Doel van dit onderzoeksproject was inzicht verkrijgen in de transmissiedynamiek van S. aureus op een Brandwondencentrum door het uitvoeren van verscheidene studies. Dit inzicht is noodzakelijk voor het aanpassen en ontwikkelen van maatregelen ter voorkoming van kolonisatie van brandwonden met S. aureus.

De algehele conclusies van dit onderzoeksproject zijn:

(i) nasale mupirocine behandeling is zeer effectief bij de eradicatie van S. aureus neusdragerschap bij patiënten en medewerkers,

(ii) bij patiënten is S. aureus dragerschap bij opname voorspellend ten aanzien van brandwond kolonisatie op een later moment tijdens het verblijf op het Brandwondencentrum,

(iii) ondanks cohort verpleging van patiënten en strikte hygiënische maatregelen kunnen een paar ‘goed aangepaste’ klonen zich handhaven, opkomen en verspreiden op het Brandwondencentrum,

(iv) medewerkers mogen niet alleen als een vector maar ook als een belangrijke bron gezien worden in de transmissiedynamiek van S. aureus.

print