Gestart in 2005

Projectduur: 4 jaar

Projectleider: Susan Gibbs – VUMC

Doel
Ontwikkeling van een “cocktail” met chemokines en angiogenese stimulerende factoren die de uitgroei en gerichte migratie van dermale en epidermale cellen in tweedegraads en derdegraads geëxcideerde brandwonden stimuleren. Gebruik van de cocktail zal moeten leiden tot een snellere wondsluiting en daardoor een verbeterde kwaliteit van het litteken.

Achtergrond
Zowel grote acute brandwonden als brandwonden waarin de genezing tot stilstand is gekomen (chronische wonden) zijn moeilijk te sluiten met de huidige methoden. Afhankelijk van de diepte van de verbranding worden therapeutica gebruikt of wordt een transplantatie met autologe huid uitgevoerd. Vaak ontstaan na genezing hypertrofe littekens. De kwaliteit van het litteken zou verbeterd kunnen worden door te zorgen voor optimale migratie en groei van fibroblasten, endotheel cellen en keratinocyten. Chemokines, cytokines en angiogenese stimulerende factoren (dit zijn allen eiwitten) spelen een belangrijke rol bij de wondgenezing doordat zij die migratie en groei regisseren.

Methode
Op een in vitro gekweekt huid equivalent wordt de wond aangebracht. De vloeistof waarin het huid equivalent gekweekt wordt kan vervolgens tijdens die wondgenezing worden opgevangen en geanalyseerd met behulp van een zogenaamde “eiwit-array”. Hiermee kan de productie van 120 chemokines, cytokines en angiogenetische factoren worden bestudeerd. De proteïnen met een verhoogde secretie tijdens wondgenezing worden geselecteerd. Vervolgens wordt geanalyseerd welk van deze proteïnen een expressie van receptoren heeft op dermale en epidermale cellen met behulp van RT-PCR. De functionaliteit van die proteïnen wordt getest in een in vitro chemotaxismodel waarin de migratie van fibroblasten, endotheliale cellen en keratinocyten gekwantificeerd wordt. De functionele proteïnen worden samen in een cocktail gebracht die getest zal worden in het in vitro wondgenezingmodel en daarna in een pilot patiëntenstudie.

Verwacht resultaat
Het ophelderen van de wijze waarop chemokines, cytokines en angiogenese stimulerende factoren betrokken zijn bij wondgenezing zal leiden tot de ontwikkeling van een ‘cocktail’ die gebruikt kan worden om wondgenezing te verbeteren.

Beknopte samenvatting van de verkregen resultaten
Uit de verkregen resultaten kan geconcludeerd worden dat bepaalde factoren betrokken bij het wondgenezingsproces (bijvoorbeeld TNF-alpha, CCL5, TGF-beta1, HGF) beter geheel dan wel gedeeltelijk geneutraliseerd kunnen worden in plaats van deze factoren toe te voegen aan het wondbed. Tevens hebben wij een potentieel nieuwe therapie geïdentificeerd voor wondgenezing van de huid: histatine peptiden verkregen uit speeksel.

print