Gestart in 2006

Projectduur: 2 jaar

Projectleider: C. D. Richters – Euroskin Bank

Doelstelling

Een klinische studie om het lange termijn effect van toepassing van een dermaal substituut aan te tonen in brandwonden en in wonden ontstaan bij plastisch chirurgische constructies.

Achtergrond
Uitgebreide derdegraad brandwonden worden meestal gesloten met een dun autoloog huidtransplantaat. Deze techniek leidt vaak tot ontsierende en invaliderende littekens. Verbetering kan verkregen worden door een vervanger voor het verdwenen dermale weefsel onder het dunne transplantaat te leggen. Met NaOH is het mogelijk om een dermaal substituut te verkrijgen uit humane donorhuid. In een proefdiermodel (varkens) is dit prototype getest. Het prototype en het dunne huidtransplantaat werden tegelijkertijd in de wond aangebracht. Het prototype kon de gladheid en roodheid van het litteken verbeteren ten opzichte van controles (behandeld met alleen het dunne transplantaat) of met een reeds bestaand maar duur product, AlloDerm. De overleving van het dunne transplantaat op het prototype was lager in vergelijking met de controles. Veel betere resultaten werden behaald wanneer het prototype bij een 1e operatie in de wond werd aangebracht en het dunne transplantaat een week later, tijdens een 2e operatie. Fibroblasten en bloedvaten kunnen vanuit het wondbed in het prototype groeien zodat de huid na transplantatie voldoende voeding krijgt. De overleving was gelijk aan de controles en de contractie van de wonden was met maximaal 20% verminderd maar het risico op bacteriële infectie was hoger.

Methode
Eerst zal een kleine groep patiënten worden behandeld met het prototype om de optimale tijd tussen de twee operaties vast te stellen en een materiaal te selecteren ter afdekking om infectie met bacteriën te voorkomen. Daarna zal een studie in meerdere brandwondencentra worden uitgevoerd waarbij het prototype wordt vergeleken met de standaard behandeling, alleen een dun transplantaat.

Verwacht resultaat
De verwachting is dat het prototype in staat zal zijn om verbetering van littekens te geven, ook op lange termijn.

print